Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Oruçlu kimse, kasıtsız bir şekilde kusar ve kusmanın bir kısmı tekrar mideye inerse ne yapılır

Soru

İki aylık hamileyim ve Ramazan ayında kusarım. Bazen kusma durumum akşam ezanına az zaman kala meydana geliyor, bazen kusmanın tekrar boğazımdan aşağıya indiğini hissediyorum bunun hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kasıtlı bir şekilde kusmanın orucu bozduğuna dair alimlerin arasında ihtilaf yoktur. Ancak kusma insana galip gelirse orucu bozulmaz. EL hatabi, İbn Munzir. El muğni 4/368 Bunun kanıtı Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: " Her kimseye kusma galip gelirse kaza etmez, ancak kim kendisi kusarsa orucunu kaza etsin" Tirmizi 720

Şeyh İbn Baz bu konuda sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: Kusma galip geldiği zaman kaza yoktur. Ancak kendisi kusmayı isterse kaza eder.

İbn Useymin şöyle dedi: Kusma insana galip gelirse orucu bozulmaz. Şayet bir kimse midesinin hareketlendiğini hisseder ve kusacağını hissederse bunu engel olmaması aynı zamanda kusmaya çalışmaması gerekir. Yani iki durum arasında tarafsız kalsın. Kendini kusturmaz aynı zamanda engellemez. Çünkü kendisi kusarsa orucu bozulur, kusmayı engellerse zarar görür. En doğrusu kendisi çaba göstermeden çıkmasına izin versin. Böylece insan zarar görmez aynı zamanda orucu da bozulmaz.

İkincisi: Kişi kastı olmadan midesine bir şey girerse orucu geçerlidir. Çünkü bu olay onun isteği dışında gerçekleşmiştir.

Daimi fetva kurulu, bu konuda sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:           

Kişi kasıtlı bir şekilde kusarsa orucu bozulur. Ancak kusma galip gelirse orucu bozulmaz. Aynı şekilde kasıtlı olmadığı takdirde yutarsa bile orucu bozulmaz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi