Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan’da Bir Kadın Ameliyat Oldu. Bunun Üzerine Kendisinden Birkaç Gün Süresince Kan Geldi

Soru

Ramazan’da doğum ya da çocuk düşürmeyle ilgisi olmayan üreme sistemiyle ilgili bana bir ameliyat yapıldı. Ameliyattan sonra birkaç gün kanama oldu. Doktor da bana benim oruç tutabileceğimi söyledi. Ben de bunun üzerine oruç tuttum. Benim orucumun hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Bir kadından çıkan kanın; ya hayız/adet ya da nifas/louhsalık kanı olmasıdır. Bu kan aktığı takdirde oruç tutmak icmayla geçersiz olur. Nitekim Buhari, 1951’de Ebu Said radıyallahu anhu’dan şöyle rivayet etmiştir: “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Âdet dönemine girdiği zaman (yani kadın) namaz kılmıyor, oruç da tutmuyor değil mi?”

Yahut (bir kadından gelen) hayız ya da nifas kanı olmamasıdır. Mesela çıkan kanın rahimden gelen kanama nedeniyle olması ya da tıbbi bir ameliyat yapılması nedeniyle vb gibi. Bu durum namaz kılmaya ve oruç tutmaya engel teşkil etmez. Aksine; kadın, temiz kadınların yapmış oldukları yapabilen temiz kadın olur. Ancak her bir namaz için, vaktinin girmesi sonrası abdestini almalıdır.

Bu nedenle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e istihazeli bir kadın şöyle diyerek "Ey Allah'ın elçisi, ben temizlenemiyorum. Namazı bırakayım mı?" sorunca bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu­yurdu: "Bu durum, damar kanamasıdır. Hayız değildir. Adetin başladığı zaman namazı bırak. Adet müddeti dolunca, üzerindeki kanı yıka ve namaz kıl."  (Buhari, 306; Müslim, 333’te rivayet etti)

Şeyh İbn Useymin rahimehullah’a ameliyat olan ameliyattan sonra adetten dört veya beş gün önce adet kanının dışında siyah kan gören, akabinde hemen kendisinden yedi gün adet kanı gelen bir kadın hakkında ‘Bu adetten önceki günler ondan sayılır mı?’ diye soruldu. O da şöyle cevapladı: “Bu hususta doktorlara müracaat edilmelidir. Çünkü bu kadından hasıl olan kanın görünüşü, bunun ameliyatın sonucunda olduğudur. Ameliyat sonucu olan kanın hükmü ise hayızın hükmü gibi değildir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in istihazeli bir kadın hakkında şöyle demiştir: "Bu durum, damar kanamasıdır.” Bunda çıkan kanın damar kanaması olduğu zaman - ki ameliyat kanaması da onlardan biridir- bunun hayız olarak addedilmeyeceğine bir delil vardır. Dolayısıyla bu kan nedeniyle hayızlıya haram olan hususlar ona haram olmaz. Ramazan’ın gündüzünde olduğu zaman bu halde ona namaz ve oruç vacip olur.” (Mecmûu Fetevâ İbn Useymin, 11/277)

Daimi Fetva Kurulu alimlerine şöyle soruldu: “Oruçluyken kan akıntısı olan kimsenin hükmü nedir?” Şöyle cevapladılar: “Bir kimseden oruçlu olduğu halde iradesinin dışında kan aktığı zaman o kişinin orucu geçerli olur.” (Fetevâ el-Lecnetü’d-Dâime, 10/268)

Bunun üzerine, senin orucun Allah teala’nın izniyle geçerlidir.

Allah teala’dan tüm Müslüman hastalar için şifa niyaz ediyoruz.

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi