دوشنبه 9 محرم 1446 - 15 ژوئیه 2024
فارسی

در هنگام طواف گرد زنان همراهشان حلقه می‌زنند در نتیجه کعبه دست چپ آنان نخواهد بود

سوال

بسیاری از مردان اگر زنانی همراهشان باشد دست یکدیگر را می‌گیرند و [برای مراقبت از زنانشان] دور زنانی که همراهشان هستند حلقه می‌زنند تا جایی که برخی از آنان شاید در حالی طواف کند که عقب عقب راه می‌رود یا کعبه در سمت راستش قرار می‌گیرد.

متن پاسخ

الحمدلله.

«این امر از یک جهت خطرناک است و از جهت دیگر موجب آزار. از این جهت موجب آزار است که اگر به این شکل دست جمعی بیایند باعث آزار مردم خواهند شد و مشخص است که برای انسان حلال نیست که عامدانه باعث آزار مسلمانان شود.

و خطرناک است، زیرا چنانکه در پرسش آمده برخی از مردم در حالی که کعبه پشت سرشان یا روبرویشان است طواف می‌کنند حال آنکه در طواف شرط آن است که کعبه از سمت چپ تو باشد و اگر کعبه پشت سر یا سمت راست یا روبرویت باشد این طواف صحیح نیست».

(مجموع فتاوی ابن عثیمین: ۲۲/ ۲۸۷-۲۸۸).

منبع: سایت اسلام سوال و جواب