سه شنبه 10 محرم 1446 - 16 ژوئیه 2024
فارسی

روشی عملی برای حفظ قرآن کریم

سوال

روشی آسان برای حفظ قرآن می‌خواهم.

متن پاسخ

الحمدلله.

روش حفظ قرآن این است که:

انسان دربارهٔ به یاد سپردن آن استمرار به خرج دهد، و مردم در حفظ قرآن دو روش دارند:

یکی اینکه: یک آیه، یک آیه، یا دو آیه، دو آیه، یا سه آیه، سه آیه - بر حسب کوتاهی یا بلندی آیات ـ آن را حفظ کند.

دوم: اینکه قرآن را یک صفحه، یک صفحه حفظ کند.

مردم با هم تفاوت دارند؛ برخی ترجیح می‌دهند یک صفحه، یک صفحه حفظ کنند یعنی آن را آنقدر تکرار می‌کنند تا حفظ شوند، و برخی ترجیح می‌دهند یک آیه را حفظ کنند و آنقدر تکرارش کنند که از بر شوند، سپس به حفظ آیهٔ بعد می‌پردازند و به همین شکل تا پایان ادامه می‌دهند.

شایسته است به هر روشی که حفظ می‌کند - روش اول یا دوم - از آن جلوتر نرود تا آنکه به خوبی حفظش کند تا حفظش بی‌اساس نباشد و لازم است که هر روز به ویژه هنگام صبح، حفظش را دور کند و چون دانست که به خوبی حفظش کرده بخش جدیدی را آغاز کند.

منبع: از فتاوای شیخ محمد بن صالح العثیمین، کتاب العلم (۱۵۷، ۱۵۸)