دوشنبه 18 ذوالحجه 1445 - 24 ژوئن 2024
فارسی

آیا به پایان رساندن نماز تراویح الزامی است؟

سوال

آیا برای مسلمان الزامی است که نماز تراویح را تا پایان ادا کند یا می‌تواند هر تعداد رکعت که می‌خواهد ادا کند و سپس ادامه ندهد؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«شکی در این نیست که نماز تراویح سنت و نافله است و قیام رمضان است و همین‌طور نماز شب و همچنین نماز ضحی و نمازهای راتبه (قبل و بعد از فریضه) که همهٔ این نمازها مستحب است و نافله است و انسان می‌تواند اگر بخواهد انجامش دهد و اگر خواست ترکش کند و انجامش بهتر است.

و اگر همراه با امام نماز تراویح را شروع کرد و خواست پیش از پایان نماز به خانه برود اشکالی بر وی نیست اما ماندنش با امام تا پایان نماز بهتر است و برایش قیام همهٔ شب نوشته می‌شود، زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: هر کس با امام به نماز ایستد تا آن‌که نماز را به پایان برساند خداوند برای او قیام یک شب را می‌نویسد بنابراین اگر با امامش بماند تا نماز را به پایان برساند برایش فضیلت قیام همهٔ شب نوشته می‌شود، اما اگر پس از ادای چند رکعت به خانه رفت اشکالی ندارد زیرا این نافله است».

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله

(فتاوی نور علی الدرب: ۲/ ۹۰۱).

منبع: شیخ عبدالعزیز بن باز - فتاوی نور علی الدرب