دوشنبه 11 ذوالحجه 1445 - 17 ژوئن 2024
فارسی

در حال حیض از میقات گذشته و احرام نکرده است

سوال

برای عمره به مکه رفتم و از میقات گذشتم ولی در حال حیض بودم و احرام نکردم و در مکه ماندم تا آنکه پاک شدم سپس از مکه احرام کردم. آیا این کارم جایز است؟ اکنون باید چکار کنم و چه چیزی بر من واجب است؟

متن پاسخ

الحمدلله.

شیخ محمد بن عثیمین ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

«این کار جایز نیست و زنی که قصد عمره را دارد برایش جایز نیست از میقات بگذرد مگر با احرام، و حتی اگر پریود بود در حال حیض احرام می‌کند و احرامش منعقد می‌شود و درست است؛ به این دلیل که اسماء دختر عمیس، همسر ابوبکر ـ رضی الله عنهما ـ در حالی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در ذی الحلیفه بودند و قصد حجة الوداع را داشتند زایمان کردند، پس کسی را به نزد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرستادند و پرسیدند که چکار کنند؟

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «غسل کن و خود را (محل خروج خون را) با پارچه‌ای ببند و احرام کن».

خون حیض نیز مانند خون نفاس (خون پس از زایمان) است، بنابراین به زنی که در حال حیض است می‌گوییم: اگر خواستی از میقات بگذری و قصد عمر یا حج را داشتی غسل کن و خود را با پارچه‌ای ببند و احرام کن.

بستن خود یعنی آنکه زن بر شرمگاه خود چیزی بگذارد و آن را ببندد [تا خون بیرون نیاید] و سپس احرام کند، چه برای حج یا برای عمره.

اما اگر [در حال حیض] احرام کرد و به مکه رسید به نزد کعبه نمی‌آید و طواف نمی‌کند تا آنکه پاک شود. برای همین پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به عایشه ـ رضی الله عنها ـ هنگامی که در اثنای عمره دچار عادت ماهیانه شدند فرمودند: «هر آنچه شخص در حال حج انجام می‌دهد را انجام بده جز آنکه طواف کعبه نکن تا آنکه پاک شوی» این روایت بخاری و مسلم است.

همچنین در صحیح بخاری آمده که عایشه ـ رضی الله عنه ـ هنگامی که عادت ماهیانه‌شان پایان یافت طواف کعبه و سعی بین صفا و مروه را انجام دادند و این نشان می‌دهد که زن اگر در حال حیض برای حج یا عمره احرام کرد یا پیش از طواف دچار حیض شد طواف و سعی را انجام نمی‌دهد تا آنکه پاک شود و غسل کند، اما اگر پاک بود و پس از پایان طواف دچار عادت ماهیانه شد ادامه می‌دهد و سعی را به جا می‌آورد حتی اگر پریود باشد و کمی از مویش را کوتاه می‌کند و عمره‌اش را به پایان می‌رساند، زیرا برای سعی بین صفا و مروه طهارت شرط نیست».

منبع: از رسالهٔ ۶۰ پرسش دربارهٔ عادت ماهیانه