جمعه 8 ذوالحجه 1445 - 14 ژوئن 2024
فارسی

نماز عید برای زنان مستحب است، نه واجب

سوال

آیا نماز عید برای زنان واجب است؟ و اگر واجب است آیا باید در خانه ادایش کند یا در مصلی؟

متن پاسخ

الحمدلله.

این نماز برای زن واجب نیست اما در حق او مستحب است که آن را همراه با مسلمانان در مصلی به جای آورد زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آنان را چنین امر نمود.

در صحیحین و دیگر منابع حدیثی از ام عطیه ـ رضی الله عنها ـ روایت است که گفت: ما امر شدیم ـ و در روایتی دیگر ما را امر نمود، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم ـ که در نمازهای عید دختران تازه بالغ و پرده‌نشین را برای نماز عید بیرون آوریم و امر کرد که زنانی که در عادت ماهیانه هستند از مصلای مسلمانان دور بمانند (یعنی زنانی که عذر شرعی دارند در اجتماع مسلمانان برای نماز عید حاضر شوند اما در نماز شرکت نکنند) به روایت بخاری (۱/ ۹۳) و مسلم (۸۹۰) و در روایتی دیگر: ما را امر کرد تا خودمان [برای نماز عید] بیرون آییم و دختران تازه بالغ و پرده‌نشینان را بیرون آوریم و در روایت ترمذی آمده که «رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ دختران و پرده‌نشینان و زنانی که در حیض بودند را برای نماز عید بیرون می‌آورد، اما آنان‌که حیض بودند از مصلی کناره می‌گرفتند و دعای مسلمانان را به تماشا می‌نشستند. یکی از آنان گفت: ای رسول خدا، اگر کسی جلباب نداشته باشد چه؟ فرمود: از خواهرش یکی از جلباب‌هایش را قرض بگیرد متفق علیه. و در روایت نسائی آمده است: حفصه بنت سیرین می‌گفت: ام عطیه هرگاه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را یاد می‌کرد می‌گفت: پدرم فدایش! گفتم: آیا از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ شنیدی که چنین و چنان بگوید؟ گفت: آری پدرم فدایش، فرمود: دخترکان و پرده‌نشینان و زنانی که در حیض هستند بیرون بیایند و شاهد [نماز] عید و دعای مسلمانان باشند ولی آنان که حیض دارند از مصلی کناره گیرند (یعنی در نماز شرکت نکنند) به روایت بخاری (۱/ ۸۴).

بنا بر آنچه گفته شد واضح است که خروج زنان برای نماز عید سنت موکد است اما به شرط آنکه با حجاب بیرون روند نه همراه با خودنمایی، چنان‌که از ادلهٔ دیگر دانسته می‌شود.

اما بیرون رفتن کودکانی که به مرحلهٔ درک و فهم رسیده‌اند برای نماز عید و جمعه و دیگر نمازها امری است معروف و مشروع بنابر دلایل بسیاری که برای این امر وارد شده است.

و بالله التوفیق

منبع: فتاوى اللجنة الدائمة (۸/ ۲۸۴ ـ ۲۸۶)