پنجشنبه 19 محرم 1446 - 25 ژوئیه 2024
فارسی

آیا کسی که قرض بلند مدت دارد و موعد آن فرا نرسیده می‌تواند حج کند؟

سوال

این را می‌دانم که حج بر کسی که بدهکار است واجب نیست. آیا این بر قرض‌های بلندمدت که موعد آن فرا نرسیده نیز منطبق است؟ برخی از بانک برای مسکن وام گرفته‌اند و چه بسا بازپرداخت اقساط این وام در طول عمر شخص ادامه داشته باشد، آیا حج بر چنین کسی واجب است؟

متن پاسخ

الحمدلله.

بدهی اگر موعد پرداختش فرا رسیده باشد مقدم بر حج است زیرا پیش از حج واجب شده است، بنابراین قرض خود را ادا می‌کند و سپس حج را به جا می‌آورد و اگر پس از ادای قرضش چیزی برایش باقی نماند [تا با آن حج کند] منتظر می‌ماند تا آنکه الله او را بی‌نیاز سازد، اما اگر پرداخت این قرض وقت داشته باشد در این صورت اگر از خودش اطمینان دارد که در صورت فرا رسیدن موعدش می‌تواند آن را پرداخت کند، در این صورت این قرض مانع از وجوب حج نمی‌شود، فرقی نمی‌کند که طرف طلبکار به او اجازه بدهد یا خیر، ولی اگر نمی‌تواند تضمین دهد که [در صورت پرداخت هزینهٔ حج] این بدهی را [در موعدش] ادا کند، منتظر می‌ماند تا موعد پرداخت قرضش فرا برسد.

بر این اساس می‌گوییم: کسی که به صندوق توسعهٔ مسکن بدهکار است اگر از خودش این را می‌داند که با فرا رسیدن موعد پرداخت می‌تواند آن را ادا کند، حج بر او واجب می‌شود حتی اگر بدهکار باشد».

(فتاوی ابن عثیمین: ۲۱/۹۶).

پاسخ شمارهٔ (36852 ) را ببینید.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب

موضوعات مرتبط