دوشنبه 16 جمادی الاولی 1440 - 21 ژانویه 2019
فارسی

سیاست شرعی

موضوعاتی در رابطه با رعایت مصلحت امت و تدبیر امور آنان در مسائل داخلی یا روابط بین الملل با در نظر گرفتن مقاصد شریعت اسلامی.

ارسال ملاحظات