چهارشنبه 10 رجب 1444 - 1 فوریه 2023
فارسی

26213

29-06-2022

یکی از دورهای طواف افاضه را فراموش کرده است

29-06-2022

14217

27-06-2022

زنی در اثنای حج پریود شده و نمی‌تواند در مکه بماند

27-06-2022

12239

21-06-2022

کسی که قصد حج یا عمره دارد و از میقات گذشته و نیت را فراموش کرده سپس برگشته و احرام کرده، کفاره‌ای بر عهدهٔ او نیست

21-06-2022

60186

10-06-2022

پوشیدن «آغوشی» کودک در اثنای اِحرام

10-06-2022

65803

04-04-2022

آیا برایش جایز است به علت سختی کار روزه نگیرد؟

04-04-2022

9640

17-11-2021

شروط مسح بر پاپوش و جوراب

17-11-2021

10790

27-02-2020

چگونگی غسل جنابت

27-02-2020

43609

14-11-2019

حکمت از تشریع زکات

14-11-2019

2458

09-10-2019

تفاوت میان منی و مذی

09-10-2019

21705

15-12-2017

بقای وضو پس از پایان مدت مسح بر جوراب

15-12-2017

7175

13-06-2017

حکم خرید غذا برای زکات فطر، پیش از وقت آن

13-06-2017

23296

31-05-2017

عذرهایی که روزه نگرفتن در رمضان را مباح می‌کند

31-05-2017

1245

13-05-2017

استفاده از ابزار رصد ـ و نه حساب فلکی ـ برای دیدن هلال جایز است

13-05-2017

1150

30-11-2016

ختنه و نام جدید برای تازه مسلمان

30-11-2016

148900

12-11-2016

مسافری که جهت قبله را نمی‌داند چطور نماز بخواند؟

12-11-2016