پنجشنبه 19 شعبان 1445 - 29 فوریه 2024
فارسی

65670

01-04-2023

آیا زنی که به سبب عادت ماهیانه روزه نیست می‌تواند در روز رمضان غذا بخورد؟

01-04-2023

37752

20-03-2023

مایعی که به شکل مستمر از زنان خارج می‌شود اثری بر روزه ندارد

20-03-2023

49794

30-04-2022

زن حامله و شیرده روزه نمی‌گیرند و به جایش قضا می‌کنند و غذا دادن به جای روزه برایشان درست نیست

30-04-2022

7852

06-05-2020

آیا زنی که در حالت پریود است اجازه دارد روزه بگیرد؟

06-05-2020

65875

04-05-2020

چگونه در حال پخت و پز و کارهای خانه از وقتش در رمضان استفاده کند؟

04-05-2020

50308

30-04-2019

اگر زنی قبل از چهل روز از نفاس (خون‌ریزی پس از زایمان) پاک شد غسل می‌کند و نماز و روزه را انجام می‌دهد

30-04-2019

10052

24-04-2019

زنی که عادت ماهیانه دارد کی روزه بگیرد؟

24-04-2019

3434

21-06-2016

برای بانوان حامله روزه گرفتن بهتر است یا روزه نگرفتن؟

21-06-2016

50282

20-06-2016

اگر حتی یک لحظه پیش از غروب خورشید دچار حیض شود روزه‌اش باطل است و باید قضایش را به جای آورد

20-06-2016