چهارشنبه 18 شعبان 1445 - 28 فوریه 2024
فارسی

باطل کننده‌ها و مکروهات روزه

98283

13-08-2023

اگر در حال روزه برای وضو آب در بینی بزند و آب به حلقش برسد

13-08-2023

27003

19-04-2023

خون بینی اگر به حلق برسد

19-04-2023

37780

15-04-2023

آیا گرفتن خون روزه را باطل می‌کند؟

15-04-2023

67777

05-04-2023

در ماه رمضان عمل جراحی انجام داده و چند روز از او خون خارج شده است

05-04-2023

37715

30-03-2023

خروج مذی وضو را باطل نمی‌کند

30-03-2023

10901

03-05-2021

واکسن منژیت، روزه را باطل نمی‌کند

03-05-2021

40589

15-04-2021

خود ارضایی در رمضان

15-04-2021

37650

09-04-2020

استفاده از اسپری آسم روزه را باطل نمی‌کند

09-04-2020

22199

22-05-2019

حکم استفاده از قطرهٔ چشم برای روزه‌دار

22-05-2019

12425

03-06-2018

بیهوش شدن در حال روزه‌ی رمضان

03-06-2018

49615

31-05-2018

از همسرش می‌خواهد بدون عذر روزه نگیرد و بعدا قضا کند

31-05-2018

12659

26-05-2018

استفراغش را فرو برده؛ آیا روزه‌اش باطل شده است؟

26-05-2018

40696

20-05-2018

آیا بازگشت مایعات از معده به مری روزه را باطل می‌کند؟

20-05-2018

13967

19-05-2018

مقداری از عطر پخش شده در هوا ناخواسته وارد حلقش شده. آیا روزه‌اش باطل است؟

19-05-2018

21806

10-05-2018

از روی نادانی در روز رمضان با همسرش همبستر شده بدون آنکه به مرحلهٔ انزال برسد و پس از جماع غسل نمی‌کند

10-05-2018