سه شنبه 16 رجب 1444 - 7 فوریه 2023
فارسی

باطل کننده‌ها و مکروهات روزه

10901

03-05-2021

واکسن منژیت، روزه را باطل نمی‌کند

03-05-2021

40589

15-04-2021

خود ارضایی در رمضان

15-04-2021

37650

09-04-2020

استفاده از اسپری آسم روزه را باطل نمی‌کند

09-04-2020

22199

22-05-2019

حکم استفاده از قطرهٔ چشم برای روزه‌دار

22-05-2019

12425

03-06-2018

بیهوش شدن در حال روزه‌ی رمضان

03-06-2018

49615

31-05-2018

از همسرش می‌خواهد بدون عذر روزه نگیرد و بعدا قضا کند

31-05-2018

12659

26-05-2018

استفراغش را فرو برده؛ آیا روزه‌اش باطل شده است؟

26-05-2018

40696

20-05-2018

آیا بازگشت مایعات از معده به مری روزه را باطل می‌کند؟

20-05-2018

13967

19-05-2018

مقداری از عطر پخش شده در هوا ناخواسته وارد حلقش شده. آیا روزه‌اش باطل است؟

19-05-2018

21806

10-05-2018

از روی نادانی در روز رمضان با همسرش همبستر شده بدون آنکه به مرحلهٔ انزال برسد و پس از جماع غسل نمی‌کند

10-05-2018

27227

17-06-2017

به گمان آنکه فجر طلوع نکرده پس از اذان آب نوشیده است

17-06-2017

95062

09-06-2017

سوزن بی‌حسی روزه را باطل نمی‌کند

09-06-2017

12610

08-06-2017

حجامت در هنگام روزه

08-06-2017

22981

29-05-2017

ضابطه‌ی آنچه باعث بطلان روزه و افطار روزه‌دار می‌شود

29-05-2017

38023

11-03-2016

باطل کننده‌های روزه

11-03-2016