شنبه 9 ذوالحجه 1445 - 15 ژوئن 2024
فارسی

روزه‌ی نافله (مستحب)

228411

29-07-2020

کسی که در مساله‌ای اجتهادی از عالمی تقلید کند کارش درست است و حتی اگر بعدا برایش مشخص شود که قول عالمی دیگر صحیح‌تر است لازم نیست کارش را اعاده نماید.

29-07-2020

40389

01-06-2020

در صورتی که روزهای باقی مانده‌ی شوال کافی نباشد، آیا می‌تواند شش روز شوال را پیش از قضای رمضان روزه بگیرد؟

01-06-2020

38355

23-05-2020

روزه گرفتن روز دوم شوال جایز است

23-05-2020

7865

21-06-2018

آیا روزهٔ شش روز شوال هر سال لازم است؟

21-06-2018

13726

28-04-2018

نهی از روزه گرفتن نیمهٔ دوم شعبان

28-04-2018

13729

16-04-2018

آیا روزهٔ همهٔ ماه شعبان سنت است؟

16-04-2018

23429

19-07-2016

روزه مستحب پیش از قضای روزه‌ی رمضان

19-07-2016

69781

16-05-2016

آیا روزه گرفتن دوشنبه و پنجشنبه بهتر است یا روزه‌ی سه روز از هر ماه؟

16-05-2016

75394

20-04-2016

روزه در ماه رجب

20-04-2016