یکشنبه 1 جمادی الثانی 1441 - 26 ژانویه 2020
فارسی

روزه‌ی نافله (مستحب)

7865

21-06-2018

آیا روزهٔ شش روز شوال هر سال لازم است؟

21-06-2018

13726

28-04-2018

نهی از روزه گرفتن نیمهٔ دوم شعبان

28-04-2018

13729

16-04-2018

آیا روزهٔ همهٔ ماه شعبان سنت است؟

16-04-2018

228411

22-10-2017

کسی که در مساله‌ای اجتهادی از عالمی تقلید کند کارش درست است و حتی اگر بعدا برایش مشخص شود که قول عالمی دیگر صحیح‌تر است لازم نیست کارش را اعاده نماید.

22-10-2017

38355

24-06-2017

روزه گرفتن روز دوم شوال جایز است

24-06-2017

23429

19-07-2016

روزه مستحب پیش از قضای روزه‌ی رمضان

19-07-2016

40389

18-07-2016

در صورتی که روزهای باقی مانده‌ی شوال کافی نباشد، آیا می‌تواند شش روز شوال را پیش از قضای رمضان روزه بگیرد؟

18-07-2016

69781

16-05-2016

آیا روزه گرفتن دوشنبه و پنجشنبه بهتر است یا روزه‌ی سه روز از هر ماه؟

16-05-2016

75394

20-04-2016

روزه در ماه رجب

20-04-2016

ارسال ملاحظات