چهارشنبه 11 ربیع الثانی 1440 - 19 دسامبر 2018
فارسی

قضا و کفاره‌ی روزه

26860

08-05-2018

روزه گرفتن یوم الشک به نیت قضای روزهٔ فوت شده رمضان قبل

08-05-2018

21710

30-04-2018

به تاخیر انداختن قضای روزهٔ رمضان

30-04-2018

38867

22-04-2018

از روی ندانستن، روزهای عادت ماهیانه را روزه بوده؛ اکنون چه کند؟

22-04-2018

21049

01-09-2017

قضای روزه‌های واجب در ایام تشریق صحیح نیست

01-09-2017

21697

28-04-2017

پی در پی گرفتن قضای رمضان واجب نیست

28-04-2017

49985

23-07-2016

حکم به پایان نرساندن قضای روزه‌ی واجب

23-07-2016

40389

18-07-2016

در صورتی که روزهای باقی مانده‌ی شوال کافی نباشد، آیا می‌تواند شش روز شوال را پیش از قضای رمضان روزه بگیرد؟

18-07-2016

47982

13-07-2016

قضای باقی‌مانده‌ی روزه‌های رمضان نه سال خود را به جای نیاورده است

13-07-2016

26865

31-05-2016

به تاخیر انداختن قضای روزه‌ی رمضان تا رمضان بعد

31-05-2016

49884

30-05-2016

قضای رمضان در نیمه‌ی دوم ماه شعبان اشکالی ندارد

30-05-2016

ارسال ملاحظات