Rabu 21 Dzulqoidah 1445 - 29 Mei 2024
Indonesian

Puasa Dengan Niat Qada Dan (Puasa) Sunah

Pertanyaan

Apakah dibolehkan puasa sunah dengan dua niat, niat qada hutang puasa Ramadan dan niat puasa sunah? Apa hukum puasa bagi orang safar dan orang sakit jika keduanya mampu berpuasa, apakah diterima puasanya atau tidak?

Teks Jawaban

Alhamdulillah.

Tidak dibolehkan puasa sunah dengan dua niat, niat qada dan niat puasa sunah. Yang terbaik bagi orang safar, kalau safarnya pendek, lebih bagus berbuka. Akan tetapi kalau dia berpuasa, diterima (puasanya). Yang terbaik bagi orang yang payah ketika berpuasa kepayahan yang berakibat fatal terhadap penyakitnya, hendaknya dia berbuka. Kalau dia tahu atau persangkaan kuat akan terkena bahaya atau kebinasaan dengan berpuasa, maka dia diharuskan berbuka. Sebab kalau dia terus berpuasa, akan terjadi kecelakaan dan kepayahan.

Meskipun begitu, bagi orang safar dan sakit, dia harus mengqada hari-hari yang ditinggalkan waktu Ramadan di hari-hari lain. Akan tetapi kalau dia berpuasa dengan sedikit payah, hal itu tetap diterima.

Wabillahit taufiq.

Refrensi: Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta, 10/383