Cumartesi 17 Zilkade 1445 - 25 Mayıs 2024
Türkçe

Peruk üreten kişilere, saç bağışlama veya satmanın hükmü

Soru

Bir kadın; lösemi vb. hastalığı olan çocuklara peruk üreten bir kuruma, saçını bağışlayabilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Fıkıh âlimlerine göre insanın saçını satması caiz değildir. Çünkü insan onurlu bir varlık olup saç, onun bir parçasıdır. Bu nedenle insanın bir parçası olan saçı satmak insan için aşağılık sayılmaktadır. (El Mevsua el Fıkhiye 102/26)

İkincisi:

Peruk üreten kuruma saç bağışlamak ise, duruma göre caiz veya haram olabilir. Şayet amaç bir kusuru onarmak ise caizdir. Fakat süslenme ve güzellik için ise haramdır. Şeyh Muhammed bin Salih El Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “Peruk iki amaçla giyilir:

1-Güzellik için yapılır. Kadının sık ve uzun saçı olur ve amaca ulaşılır ve kadının kusuru giderilir. Bu durumda giymek caiz değildir. Çünkü bu uygulama haram olan “birleştirme”ye girer. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem saçı ekleyip birleştireni ve birleştirilmesini isteyen kadını lanetlemiştir.

2- Bir kadının hiç saçı olmaz ve kadınlar arasında kusurlu olup bu kusuru örtemiyor. Bu kusuru ancak peruk ile giderilebiliyorsa bu durumda umarız sakıncası yoktur. Çünkü peruk takması güzellik için değil sadece kusuru gidermek içindir. Bununla beraber tedbir açısından giymemesi daha iyidir. Farklı örtü çeşitleriyle kusurunu örtebilir. Allah en doğrusunu bilir.

Peruk, haram olup haram olan saç ekleme ve birleştirme konusuna girer. Her ne kadar kendi saçıyla birleştirmiyorsa da görünüşte gerçeğinden daha uzun gösterdiği için birleştirme sayılır. Allah’ın peygamberi bu uygulamayı yapan ve yaptırana lanetlemiştir. Ancak kadının hiç saçı yoksa veya kel ise bu durumda kusurunu gidermek için peruk takabilir. Çünkü kusurlar gidermek caizdir. Bu nedenle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem. bir savaşta burnu kesilen bir kişiye altından bir burun takmasına izin vermiştir. (Mecmu Fetava Şeyh Useymin 11/68)

Sonuç olarak saç bağışı alan kurum; şayet saçları yanık, lösemi vb. sebepler için kullanıyor ve güvenilir bir kurum ise o kuruma bağış yapmak caiz olup sevabı Allah’tan beklenir. Fakat bağış alan taraf güvenilir olmayıp güzellik amacıyla peruk üretiyorsa bu durumda kuruma bağış yapmak caiz değildir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi