Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Küçük Çocuklara İslam’ı Nasıl Öğretir ve Sevdiririm?

Soru

"Allah'a hamdolsun, İslam'ı kabul ettim ve üç çocuğum var. Sorum şu: Çocuklarıma baskı yapmadan onları İslam'a nasıl tanıtabilirim? Büyük oğlum 11 yaşında, diğeri 8 yaşında ve kızım 5 yaşında."

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

sizi İslam'a girmeye muvaffak kılan Allah'a şükrediyoruz ve sizi bu dinde sabit kılmasını diliyoruz. Ailenizin de bu dine girmesi için Allah'a dua ediyoruz. Onları doğru yola iletmekte ve rehberlik etmekte ihmalkârlık etmemenizi tavsiye ediyoruz. Umarız ki Allah, onların İslam'a girmesiyle kalbinizi sevindirir ve sizin de onların yaptığı amellerin sevabını almanızı nasip eder.

İkincisi:

Yüce Allah, çocukları yetiştirmede ebeveynlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Sizin ise çocuklarınızı İslam'a yönlendirme ve yetiştirme konusunda soru sormanız doğru bir adımdır.

Abdullah b. Ömer (r.anh)'dan rivayet edildiğine göre: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'i şöyle buyururken işittim dedi: ''Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz.'' Buhari (853) Müslim (1829)

İbnül Kayyim - Allah ona rahmet etsin - şöyle demiştir: Çocuğuna faydalı olacak şeyleri öğretmeyi ihmal eden ve onu boşluğa bırakan kimse, çocuğuna en büyük kötülüğü yapmış olur. Çocukların çoğunun bozulmaları, ebeveynlerinin ihmalinden ve onları terk etmelerinden kaynaklanmaktadır. Dinin farzlarını ve sünnetlerini öğretmeyi terk etmeleri, onları küçük yaşta harap etmiş ve kendileri de onlardan faydalanamamış, büyük yaşta da ebeveynlerine fayda sağlayamamışlardır. ‘Tuhfetul Mevdud/229’

Üçüncüsü:

Çocuklarınızı İslam'ı tanımaya ve sevmeye teşvik etmek için size tavsiyelerimiz:

1. Onları Arapça diline bağlayın ve bu dili kalplerine sevgiyle yerleştirin; çünkü Arapça, İslam'ı anlama ve sevme açısından önemli bir anahtardır.

2. Onları, İslam'ın ibadetlerine sadık olan Müslüman yaşıtlarıyla tanıştırın. Bu kişilerin ahlaklı ve dürüst olmaları önemlidir, böylece çocuklarınız onlardan etkilenir ve onlar, çocuklarınız için ibadetlerini yerine getirme ve ebeveynleriyle ilişki kurma konusunda bir örnek olurlar.

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘İyi kimseyle oturup kalkan kimsenin misali ile kötü kimseyle oturup kalkan kimsenin misali, tıpkı misk (güzel koku) taşıyan kimseyle (demirci) körüğünü çekenin misaline benzer. Misk taşıyan, ya sana güzel kokusundan (bir miktar) verir, ya sen ondan satın alırsın, ya da ondan güzel bir koku koklamış olursun. Körük çeken kimse ise, ya elbiseni yakar ya da (en azından) körüğün kötü kokusunu koklarsın (Bu kokudan rahatsız olursun)’ Buhari (1995) Müslim (2628)

Erkek çocukların kalplerini camiye bağlayın, bunu namaza teşvik ederek, ilim halkalarına katılmalarını sağlayarak yapın. Ayrıca bulunduğu gurupta bir ilerleme kaydetmeleri durumunda, ödüller ve hediyelerle teşvik edilmesi iyi olur.

3- Onları Allah'ın evlerine, yani camilere gitmeye teşvik etmek için onlarla birlikte camiye gidin. Eğer uzaklık veya güvenlik endişesiyle camiye gitmeleri mümkün değilse onlara evde namazı öğretmeyi ihmal etmeyin. Yedi yaşına ulaşan çocukların namazı öğrenmeleri farzdır, ancak bu yaşa gelene kadar öğretilmesi güzeldir, ancak zorunlu değildir."

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Çocuklarınıza yedi yaşlarında iken namaz kılmalarını emredin! Onlar on yaşlarına basınca da namaz için vurun ve yataklarını da ayırın.” (Ebu Davud 495, Elbani Sahihtir demiştir.)

4- Güzel ve etkileyici seslerle Kur'an-ı Kerim'i dinletmek, böylece onların kalplerinde Kur'an'ın büyük bir değeri olmasını sağlamak önemlidir. Çünkü Allah'ın kitabı, insanlar için bir rehber ve nur kitabıdır. Bu kitap, onların yolunu aydınlatır ve Allah'ın izniyle doğru yolda sabit kalmalarını sağlar.

5- İslami temalı çizgi filmleri izlemelerini sağlamak, bu sayede izledikleri ve duydukları şeyleri diğerlerinden ayırt etmelerine yardımcı olur. Bu noktada İslam'ın insanları hayra, bağışlamaya, iyilik yapmaya ve merhamete teşvik ettiğini ve kötülükten, bölünmeden, bozgunculuktan ve zalimlikten kaçınmaları gerektiğini vurgulamanız önemlidir.

6- Onları yaşlarına uygun faydalı İslami web siteleriyle tanıştırın, ancak bu sitelere girerken onları serbest bırakmayın, bilakis sizin rehberliğinizle yapılması daha iyi ve uygundur.

7. Düşünmeniz gereken bir diğer önemli husus, onları umre yapmaya ve Kâbe'yi ziyaret etmeye götürmektir. Bu ziyaretler, gençlerin ruhları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, aynı şekilde yetişkinler için de geçerlidir.

8. Onlara kolay anlaşılabilir şekilde akaid ilkelerini öğretin, bunlar arasında Allah'ın birliği, O'nun kullarını işitmesi ve görmesi, iyi davrananları ödüllendirmesi ve İslam'ın hükümlerine uymalarını teşvik etmesi bulunmaktadır.

Abdullah bin Abbas'ın genç yaşta olması, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) ona tevhid ve akaid konularında etkileyici sözler söylemekten alıkoymadı.

Abdullah b. Abbas (r. anh)’dan merfu olarak rivayet edildiğine göre Allah resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Ey çocuk sana birkaç kelime öğreteceğim. Sen Allah’ı (dinini) koru ki, Allah da seni korusun, sen Allah’ı (dinini) koru ki, Allah’ı karşında bulursun. İstediğin zaman Allah’tan iste, yardım dilediğin zaman Allah’tan yardım dile. Bil ki ümmet eğer sana bir şeyle fayda vermek üzere toplansa, sana ancak Allah’ın senin lehine yazdığı şey ile fayda verebilirler ve eğer sana bir şey ile zarar vermek üzere toplansa ancak Allah’ın senin aleyhine yazdığı şeyle sana zarar verebilirler. Kalemler kaldırıldı ve sahifeler kurudu.” ‘Tirmizi (2516) Elbani sahihtir demiştir.

İstifade için (22175 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

9- Çocuklarınızın yaşlarına uygun Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ashabının hayatından hikayeler getirin, böylece onların en iyi din, en iyi peygamber ve en iyi ümmete mensup olduklarını göstermiş olursunuz.

10. Onları İslami okullara kaydettirin ve onları bozuk okullardan uzak tutun. Çünkü İslami okullar çocukların inançlarını ve davranışlarını geliştirmeye odaklanmışlardır. Bu okulların en iyisini seçmek ise size kalmıştır.

Tüm bunlarla beraber şu iki önemli hususu göz ardı etmemelisiniz:

Birincisi: Allah'ın onları düzelmesi, hidayete ermesi ve başarılı olması için dua edin. Duada bulunmanız, onların düzelmesi ve hidayete ermesi için büyük bir sebep olduğunu unutmayın, bu nedenle duayı önemsemeli ve etkisini hafife almayınız.

İkincisi: Onlar için iyi bir örnek olun, onlarla iyi ilişkiler kurun ve onlara merhamet gösterin. Bu, sadece annelik duygusuyla değil, aynı zamanda İslam'a bağlı bir Müslüman olarak da yapılmalıdır.

Allah; sizi hayırlı işlerde başarılı olmanızı, çocuklarınızı razı olduğu yola iletmesini temenni ederiz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki soruların cevaplarına bakabilirsiniz: (10016 ), (22150 ), (4237 ), (10211 ).

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi