Cumartesi 17 Zilkade 1445 - 25 Mayıs 2024
Türkçe

Hapishanedeki oruçlu mahkumun Ramazan'ın gündüzünde hanımıyla cinsel ilişkiye girmesi

Soru

Sizden bana şu konuda haber vermenizi istiyorum:
Brezilya'da müslüman kardeşlerimiz var ve bu kardeşlerimiz, Allah'a hamd olsun bir sene önce hapishanedeyken İslâm'a döndüler (müslüman oldular).
Hapishanedeki mahkum, ziyâret vaktinde (Pazar günü) hanımıyla buluşmakta ve gündüz 11-14 saatleri arasında onunla birlikte yatmaktadır.
Şimdi size sorum şu: Ramazan'da cinsel ilişkiye giriyorlarsa, ne yapmalıdırlar?
Bilindiği üzere bu kardeşlerimizin hanımları gayri müslim kadınlardır.
Kadının otuz günlük süre içerisinde (Ramazan boyunca) ne yapması gerektiği konusundaki bu sorumuza cevap verir misiniz? Çünkü bu kardeşlerimiz yeni müslüman olmuşlar ve hapishanede hiçbir dîn görevlisi de yoktur. Cevabınız için teşekkür ederiz.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Hapishane yönetimiyle görüşüp ziyâret vaktini akşam ile sabah arası olacak şekilde değiştirmesini talep etmenizden başka bir çözüm yolu bulamıyorum. Çünkü müslümanın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi, dînen ancak bu vakitte (akşamdan fecre kadar olan sürede) câizdir.

Durum ne olursa olsun müslümanın, Ramazan'ın gündüzünde eşiyle cinsel ilişkiye girmesi câiz değildir. Çünkü Ramazan'ın gündüzünde oruç tutması gerekir. Ramazan'ın gündüzünde cinsel ilişkiye girmek, orucu bozan şeylerin en kötüsüdür. Bu hayata düşenin, bir mü'min köleyi azat etmesi, eğer azat etmeye gücü yetmese, iki ay aralıksız oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmezse, tevbe etmek ve cinsel ilişkiye girdiği günü kaza etmekle birlikte altmış yoksulu doyurması gerekir. Sizin onları eğitmeniz ve onlara güzellikle nasihat etmeniz gerekir. Eğer bundan sonra böyle bir durum vuku bulursa, tevbe ile birlikte keffâret gerekir.Hapishane yönetimi, eğer insan haklarına ve dîn hürriyetine saygılı ise, umulur ki yukarıda zikredilen teklifinizi kabul edecektir.

Allah Teâlâ sizi hayırlı amellerde muvaffak kılsın ve çalışmanızdan dolayı ecrinizi versin. Hapishanedeki mahkum kardeşlerimize dînlerinde sebât, hanımlarına da hidâyet dileriz. Dosdoğru yola ileten, yalnızca Allah Teâlâ'dır.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid