Perşembe 23 Cemaziyel-Evvel 1445 - 7 Aralık 2023
Türkçe

Kabrin yanında ezân okumanın hükmü

105376

Yayınlama tarihi : 27-12-2013

Gösterimler : 2585

Soru

Ülkemiz Bangladeş'te ölü defnedildikten sonra kabrin yanında ezân okunmaktadır. İnsanlar bu konuda ihtilaf edip anlaşmazlığa düştüler. Kimisi kabrin yanında ezân okumanın câiz olduğunu, kimisi de buna engel olunması gerektiğini söyledi.

 

Bu konuda doğru olan görüş nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Ölü defnedildikten sonra veya defnedilmeden önce kabrin yanında veya kabrin içinde ezân okumak veya kâmet getirmek câiz değildir. Çünkü bu, dînde sonradan çıkarılan bir davranıştır.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o şöyle buyurmuştur:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. [ متفق عليه ]

"Her kim, bu işimizde (dînimizde) onda olmayan bir şeyi ona ihdâs eder (açık veya gizli Kur'an ve sünnette aslı olmayan bir şey getirir)se,o ihdâs ettiği şey, kendisine reddolunmuştur (bâtıldır)." (Buhârî, hadis no: 2697. Müslim, hadis no: 1718. Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyetle.)

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

Abdulaziz b. Baz(Başkan). Abdurrezzak Afîfî (Üye). Abdullah b. Ğudeyyân (Üye). Abdullah b. Kuûd (Üye)" ("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları", c: 9, s: 72)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi