Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Hilali görmek için modern aletler kullanmakta bir sakınca yoktur

Soru

Hilalin çıplak gözle görülmesi gerekir mi? Yoksa hilali görmek için mikroskop ve modern aletler kullanılabilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şer'î deliller, insanları, hilali görmek için bu gibi aletleri kullanmaya zorlamamaya, aksine çıplak gözle görmenin yeterli olduğuna delâlet eder.Fakat bir kimse, müslüman ve âdil ise, güneş battıktan sonra bu aletlerle hilali gözetler ve kesin olarak hilali görürse, onun hilali görmesiyle amel etmekte bir engel olduğuna dâir bir şey bilmiyorum. Çünkü bu davranış, hesaba (takvime) göre hareket olmayıp hilali gözle görmeye göre hareket etmektir."

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz -Allah ona rahmet etsin-

"Mecmû' Fetâvâ ve Mekâlât Mutenevvia", c: 15, s: 68-69.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi