دوشنبه 18 ذوالحجه 1445 - 24 ژوئن 2024
فارسی

رویت هلال با ابزار جدید اشکالی ندارد

سوال

آیا هلال را باید حتما با چشم غیر مسلح دید یا می‌توان از تلسکوپ و ابزار جدید و رصدخانه استفاده کرد؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«ظاهر ادلهٔ شرعی دال بر مکلف نبودن مردم به استفاده از این ابزار برای دیدن هلال است، بلکه دیدن با چشم کافی است. اما اگر کسی هلال را با این ابزار دید و به قطع مطمئن شد که به واسطهٔ این ابزار پس از غروب خورشید هلال را دیده است و خودش مسلمان و عادل باشد، مانعی از عمل به رویت او نمی‌بینم، زیرا این دیدن با چشم به حساب می‌آید نه بر اساس حساب».

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله.

(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة: ۱۵/ ۶۸-۶۹).

منبع: سایت اسلام سوال و جواب