Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan'ın gündüzünde eşiyle cinsel ilikiye giren kimsenin keffâreti ve yoksulu doyurmanın miktarı

Soru

Ramazan'ın gündüzünde eşiyle cinsel ilişkiye giren kimsenin keffâreti ve yoksulu doyurmanın miktarı nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Bir erkek, Ramazan'ın gündüzünde hanımıyla cinsel ilişkiye girerse, her birisine keffâret gerekir. Keffâret ise, her birisi için bir mü'min köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Bir mü'min köleyi hürriyetine kavuşturamazsa, -eğer hanımı kocasıyla isteyerek cinsel ilişkiye girmişse- her birisinin iki ay aralıksız oruç tutması gerekir. Eğer iki ay aralıksız oruç tutamazlarsa (bundan âciz iseler), her birisinin altmış yoksulu doyurması gerekir. Yoksulu doyurma miktarı; yaşadıkları ülkenin veya beldenin yiyeceğinden olmak üzere her birisi için otuz sa' ölçek (bulgur veya pirinç) vermeleri gerekir. Bir mü'min köleyi hürriyetine kavuşturamazsa veya altmış gün aralıksız oruç tutmaya güç yetiremezse, yarısı erkek için, yarısı da kadın için olmak üzere karı-kocanın her biri, her yoksula bir sa' ölçek verir. Ayrıca karı-kocanın, Allah Teâlâ'ya tevbe etmeleri, yaptıklarından pişmanlık duymaları, aynı fiili bir daha işlememeye karar vermeleri ve istiğfarda bulunmaları ile birlikte cinsel ilişkiye girdikleri o günü de kaza etmeleri gerekir.Çünkü Ramazan'ın gündüzünde cinsel ilişkiye girmek, büyük bir münkerdir ve oruç tutması gereken birisinin buna tevessül etmesi câiz değildir." (İbn-i Baz'ın Fetvâları, c: 15, s: 302)

Buna göre; yoksula verilmesi gereken miktar, yarım sa' ölçek pirinç veya başka bir yiyecek maddesidir. Yani yaklaşık olarak bir buçuk kilo gramdır.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi