Pazar 23 Rebiüs-Sani 1443 - 28 Kasım 2021
Türkçe

Cünüp olduğunu unutan kimse, ihram için yıkanırsa cünüplükten arınmış olur mu?

106579

Yayınlama tarihi : 31-03-2013

Gösterimler : 3146

Soru

Bir şahıs, ilk haccı için yolculuk sırasında cünüp olduğunu hatırlar da mikat yerine ulaştığında cünüp olduğunu unutursa, sadece ihram için yıkanır ve cünüplükten arınmaya niyet etmezse, bu yıkanmasıyla hacca niyet eder de cünüplükten arınmaya niyet etmezse, ihram için yıkanması, cünüplükten arınmak için yeterli midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Cünüplükten arınmak için ihramı için yıkanması yeterlidir. Çünkü ihram için yıkanmak, özellikle de unutkanlık olduğu zaman meşrû olan bir yıkanmadır. Nitekim İslâm âlimleri bu konuya değinerek şöyle demişlerdir:

"Eğer sünnet olan bir yıkanmaya (gusle) niyet ederse, bu yıkanma, farz olan yıkanmanın da yerine geçer."

Bazı âlimler ise bu hükmü, unutkanlıkla sınırlı tutmuştur. Yukarıda zikredilen adamın durumu, her iki görüşe de uymaktadır. Dolayısıyla bu yıkanması, farz yıkanmasının da yerine geçer."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi