Cumartesi 25 Cemaziyel-Evvel 1445 - 9 Aralık 2023
Türkçe

Cünüp olduğunu unutan kimse, ihram için yıkanırsa cünüplükten arınmış olur mu?

Soru

Bir şahıs, ilk haccı için yolculuk sırasında cünüp olduğunu hatırlar da mikat yerine ulaştığında cünüp olduğunu unutursa, sadece ihram için yıkanır ve cünüplükten arınmaya niyet etmezse, bu yıkanmasıyla hacca niyet eder de cünüplükten arınmaya niyet etmezse, ihram için yıkanması, cünüplükten arınmak için yeterli midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cünüplükten arınmak için ihramı için yıkanması yeterlidir. Çünkü ihram için yıkanmak, özellikle de unutkanlık olduğu zaman meşrû olan bir yıkanmadır. Nitekim İslâm âlimleri bu konuya değinerek şöyle demişlerdir:

"Eğer sünnet olan bir yıkanmaya (gusle) niyet ederse, bu yıkanma, farz olan yıkanmanın da yerine geçer."

Bazı âlimler ise bu hükmü, unutkanlıkla sınırlı tutmuştur. Yukarıda zikredilen adamın durumu, her iki görüşe de uymaktadır. Dolayısıyla bu yıkanması, farz yıkanmasının da yerine geçer."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi