Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Kur'an-ı Kerim'i telefon veya ezberden okunduğu zaman sevabı azalır mı?

Soru

Kur'an ’ı mushaftan değil de telefon veya ezberimden okuduğum zaman sevabı azalır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz bu konuda en faziletli olan yöntem; kişinin en huşuulu olduğu şekilde Kur'an  okumasıdır. Eğer huşuu ezberinden Kur'an okumayla artıyorsa efdal olanı budur. Veya mushaftan, telefondan okumayla artıyorsa o zaman faziletli olanı huşunun oluştuğu şekilde okumaktır.

İmam Nevevi El-Ezkar kitabında şöyle demiştir: (syf. 90-91) : ‘’Mushaftan okumak, ezberden okumaktan daha faziletlidir, ashabımız da bunu söylemiştir. Selefte meşhur olan görüş de bu şekildedir. Fakat bu bütün hallerde değildir. Eğer ezberden okumak mushaftan okumaktan daha çok tedebbürü ve tefekkürü gerçekleştiriyorsa faziletli olan ezberden okumaktır. Selefin kastı da budur.’’

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’den mushafa bakarak okuma konusunda delil olmayacak kadar zayıf hadisler rivayet edilmiştir. 

Şeyh İbn Baz’a şu soru sorulmuştur: ‘’Kur'an ’ın mushaftan veya ezberden okunması arasında ecir konusunda farklılık var mıdır? Kur'an ’ı mushaftan okuduğu zaman gözleri ile takip etmesi yeterli midir, yoksa dudaklarını oynatması gerekir mi? Dudakların oynatılması yeterli mi yoksa ses çıkartılması gerekir mi?

Cevaben şöyle demiştir: ‘’Ben mushaftan okuma ile ezberden okumayı ayıran bir delil bilmiyorum. Bu konuda asıl amaç, ister mushaftan okusun ister ezberden, tedebbür etmesi ve kalbin huşulu olmasıdır. Ancak yalnız okuduğunu duyduğu zaman kıraat sayılır. Yoksa göz ile takip etmek veya telaffuz olmadan okumaya çalışmak kıraat sayılmaz. Sünnet olan okuyucunun kelimeleri telaffuz edip düşünmesidir. Allah-u Teala’nın da buyurduğu gibi: ‘’Sana indirdiğimiz bu kitap mübarektir, ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar da öğüt alsınlar.’’ Sad /29.

Başka bir ayette: ‘’Bunlar Kur'an ’ı düşünmezler mi? Yoksa kalpleri kilitli midir?’’ Muhammed 24. Eğer kıraat ezberden daha huşuulu ve tedebbüre daha yakın olursa efdal olandır. Ancak mushaftan okumak kalp için daha haşyetli ve tedebbüre daha yakın ise efdal olan mushaftandır.’’ Mecmuu Fetava Eş-Şeyh İbn Baz. 352/24

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; eğer telefondan okuman huşuulu ve tedebbürlü ise ecrin mushaf ile okumuş olduğundan az olmaz inşaallah. Çünkü olayın döndüğü nokta Kur'an ile faydalanılması ve kalbin huşuu bulmasıdır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi