Perşembe 19 Şaban 1445 - 29 Şubat 2024
Türkçe

Sigaranın Haram Olmasının Sebebi

Soru

Sigaranın Haram Olmasının Sebebi Nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Bildiğiniz gibi şu an yeryüzünde bulunan tüm ümmetler Müslüman olsun kafir olsun sigaranın tartışılmaz zararlarından dolayı sigaraya savaş açmışlardır. Bununla birlikte İslam dini de her türlü zararlı unsurları haram kılmıştır. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Başkalarına zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur”.

Şüphesiz yiyecek ve içeceklerde faydalı ve hoş gıdalar olduğu gibi çirkin ve zararlı olanı da mevcuttur. Bu konuyu yüce Allah şöyle nitelemiştir: “…Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar…” Araf/157 peki sigara, iyi ve temiz şeylerden mi sayılır? yoksa kötü ve pis şeylerden mi!?

İkincisi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Yüce Allah; sizi dedikodudan, çok soru sormaktan ve malı boş yere harcamaktan yasaklar. Yüce Allah israfı şu ayette yasaklamıştır: “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz! Zira yüce Allah israf yapanları sevmez” (Araf/31)

Başka bir ayette Rahman’ın kullarını şöyle nitelemiştir: “Rahman'ın o has kulları, harcamalarında ne israf eder, ne de eli sıkı davranırlar; bu ikisinin arasında bir denge” tuttururlar. (Furkan/67)

Tüm insanlar bilir ki sigarada harcanan para, kayıp mal hükmünde olup hiçbir şekilde istifade edilmeyen bir harcamadır. Bununla birlikte zararı olan bir konuda harcanmaktadır. Şayet sigaraya verilen para toplansa dünyada hiç kimse açlıktan ölmez bu açlık sıkıntısı çeken tüm insanlar kurtulur. Parayı alıp yakan kimseye kimseye deli ve aptal denmez mi? Peki parayı ateşle yakan ile sigarayı yakan kimsenin arasında ne fark var?!. Oysa sigara içen kişi malını yaktığı gibi vücuduna zarar vermektedir.

Üçüncüsü: İzmaritlerin çıkardığı yangınları ele alırsak sigaranın sebep olduğu felaketler sayısız olduğunu göreceğiz. Bu konuda örnek verecek olursak; bir kişi, ocakta gaz kaçağı olduğu için sigarasını yaktığında tüm evini yakmıştır.

Dördüncüsü: Sigara kokusundan rahatsız olanların sayını belirlemek mümkün değildir. Özellikle camide namaz kıldığında yanında sigara içen biri duruyorsa rahatsızlığınız nasıl olur acaba? Kötü kokulara dayanmak, uykusundan uyanmış sigara içen kişinin ağız kokusundan daha kolay olmalıdır. Allah, kocası sigara içen kadınlara yardım etsin. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, soğan veya sarımsak yiyen kişiden rahatsızlık duyulmaması için mescitte namaz kılmasını yasaklamıştır. Oysa sigara kokusu soğan ve sarımsak kokusundan çok daha kötüdür.

Kaynak: Şeyh Saad el Hamid

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Sa’d el Hamid