Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Mescid cemaati tarafından kullanılmayan su soğutucusuna ne yapılır

Soru

Mescidin yanına büyük bir su soğutucu vakfedilmiş ancak mescid içerisinde başka su soğutucusu bulunduğu için artık bu kullanılmamaktadır. Bunu satıp mescit ihtiyaçları için kullanmanın hükmü nedir? Veya insanların faydalanması için başka bir yere taşınabilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu konuda vakıf yapan kimsenin amacına riayet etmek gerekir. Zaruri bir durum olmadığı müddetçe vakfeden kimsenin amacı dışında tasarrufta bulunmak caiz değildir. Şayet buzdolabı mescit için vakfedilmişse ancak istifade edilemiyorsa bu durumda başka bir mescide taşınması gerekir. Şayet taşınacak bir mescit bulunmazsa insanların ihtiyaç duyacakları yerlere taşınabilir.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu: Mescide vakfedilmiş fakat ihtiyaç duyulmayan bir şeyi taşımak caiz mi?

Cevap: Evet, vakfedilen bir şey farklı yerde daha iyi yararlanılacaksa taşınabilir. Şayet bir mescitte ihtiyaç fazlası halı vb. gibi şey bulunursa başka mescide taşınabilir. Şayet taşıma mümkün değilse satılır ve parası mescidin ihtiyaçlarında harcanır. Şayet bu eşya, vakıflar idaresi tarafından verilmişse iade edilir ve kendisi tasarrufta bulunur. (Lika bab el Meftuh 168)

Daha detaylı bilgi için (11247 ) ve (50407 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

Başka yerde istifade edildiği müddetçe satılması caiz değildir. Çünkü vakfeden kişi insanların su içme konusunda yararlanmalarını amaçlamıştır. Bu amaca mutlaka riayet etmek gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi