Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

İşlemi sonuçlandırmak için para vermek, ne zaman rüşvet olur veya olmaz?

Soru

Bir kargo firmasında muhasebeci olarak çalışmaktayım. Firma, bir takım gönderiler için bazı müşterilerine rüşvet vermektedir. Müdürün talimatıyla bu rüşvetleri ilgili kişilere vermekteyim. Bu durumda günaha ortak olur muyum? Ne yapmam gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Almak olsun vermek olsun hiçbir şekilde rüşvete bulaşmak caiz değildir. Zira rüşvet güyük günahlardandır.

Abdullah bin Amr bin As Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem rüşvet vereni ve alanı lanet etmiştir”. (Ahmed 6791, Ebu Davud 3580, Elbani sahih demiştir İrva el Ğalil 2621)

Ancak aşağıdaki durumlar, rüşvet günahından istisnadır:

1-Hak sahibi, hakkını ancak rüşvetle alabiliyorsa. Bu durumda alimler, rüşvet verilmesinin caiz olduğunu söylemişler. Günah sadece alan kişiye yazılır. Daha detaylı bilgi için (70516 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Şayet gönderileri ancak bir takım para verilmesi gerekiyorsa veya gönderinin gecikmesi hak sahibine zarar veriyorsa bu durumda para verilmesi caiz olmasıyla birlikte alan kişi için haramdır.

2-Zulmü bertaraf etmek veya hafifletmek için para verilmesi, bu durumda sakınca yoktur.

3-İlgili kurumlarda işlemleri takip ve sonuçlandırmak için bir şahsa veya ofise para vermek. Bunda sakınca yoktur. Zira bu rüşvet değil ücret karşılığı hizmettir.

İkincisi:

Şayet müdürün verdiği para yukarıda belirtildiği hususlar dahilindeyse senin para verip ve kaydetmende sakınca yoktur.

Fakat yasak olan gönderileri işleme almak veya gecikme ve zarar olmadığı halde veriliyorsa veya caiz olan hususlar dahilinde değilse bu durumda bu konuda yardımcı olman caiz değildir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “.. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup-sakının. Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.” (Maide/2)

Ayrıca sizin müdüre nasihat etmeniz ve rüşvetin haram olduğunu açıklamanız gerekir.

Bilmeniz gerekir ki; Allah kendisinden korkanı korur ve ona yeterdir. Her kim O’nun emirlerini yerine getirirse ona fazlından zengin eder. bildiğin hak olan bir şeyi insanlara anlatmaktan çekinme!

Ebu Said el Hudri Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem okuduğu hutbede şöyle demiştir: “…. Dikkat edin! Hakkı bilen kişinin söylemesine engel olan şey, insanlardan korkusu olmamalıdır.”

Allah hepimizi razı olduğu işlere muvaffak eylesin.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi