Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Kazandığı Haram Parayla Ev Satın Aldı, Ne Yapması Gerekir?

Soru

Evlilikten önce helal olmayan bir işte çalışıp para kazandım ve bir daire satın aldım. Daha sonra nakliye aracında ortak oldum. Evlilikten sonra haram lokmayı evime sokmayacağıma dair Allah’a söz verdim, haram işi bırakarak tövbe ettim. Bu durumda haram kazançtan elde ettiğim ev ve arabaya ne yapayım? Tövbem kabul olması ve Allah benden razı olması için ne yapmalıyım?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Allah sizin tövbenizi kabul etmesini, size helal ve güzel rızıklar nasip etmesini temenni ederiz.

Bilmeniz gerekirki tövbenin şartlarından biri de gasb edilen paranın sahibine iade edilmesidir. Şayet kazandığınız para karşı tarafın gönlü olmadan yani hırsızlık, hile, aldatma vb. yöntemlerle elde edilmişse mutlaka bu paralar sahiplerine iade edilmesi gerekir. Şayet sahiplerine ulaşamazsan varislerine vermeniz bu da mümkün değilse onların adına sadaka vermeniz gerekir. Şayet bu paraların sahibi bir gün karşınıza çıksa ona iki seçenek verirsiniz: Ondan aldığınız malı kendisine tekrar iade eder ve verdiğiniz sadakanın sevabı size kalır. Veya verdiğiniz onun sevap hanesine yazılır.

İkincisi:

Şayet kazanılar paralar; içki, müzik çalma, kahinlik, faiz yazarlığı, yalancı şahitlik vb. karşılığı olan haram işlerden elde edilmişse şu şekilde davranılır:

1-Haram olduğun bilmeden kazandığı maldan kurtulması gerekmez ve onun mülkü olur. Yüce Allah faizi haram kıldıktan sonra şöyle dedi: “..Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah’a kalmıştır. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara/275)

2-Haram olduğunu biliyor fakat parayı harcayıp bitirdi. Daha sonra tövbe ederse bir yükümlülüğü yoktur.

3-Şayet kazandığı para halen mevcutsa hayır yollarında infak eder. Fakat ihtiyaç sahibi ise ihtiyacı kadarını alır gerisini sadaka olarak verir.

Daimi Fetva Kurulu’na şöyle soruldu:

İçki üretimi veya satışı, uyuşturucu satışı gibi haram yollardan para kazana kişi tövbe ettikten sonra kazancı helal olur mu?

Cevap: Şayet para kazanırken haram olduğunu biliyorsa tövbe ederek helal olmaz. Bilakis bunu hayır yollarında infak etmesi gerekir. (Daimi Fetva Kurulu 14/33)

İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi: Bir kimse haram bir karşılık ile bir şeyi elde eder ve haram olan karşılığı alırsa. Örnek zina yapmak, şarkı söylemek, içki satmak, yalancı şahitlik vb. işlerden sonra tövbe edip elde ettiği karşılık elinde ise; bu durumda bazı alimlere göre sahibine iade eder. Diğer alimlere göre iade etmez bilakis sadaka olarak verir. İbn Teymiye bu görüştedir.. (Medaric el Salikin 1/389)

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi: Şayet içki satan veya zina yapan kimse tövbe ederse ihtiyaçları kadarıyla malları kendilerine verilir, bir mesleği icra edebiliyorsa yetecek bir sermaye kullanabilir. (Mecmu el Fetava 29/308)

Bunun üzerine satın aldığınız eve ve arabaya ihtiyacınız varsa umarız Allah sizi affeder. Bunlardan kurtulmanız gerekmez. Ancak bununla birlikte çokça salih amel işleyip bol bol sadaka vermeniz gerekir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.” (Taha/82)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi