Çarşamba 6 Zilhicce 1445 - 12 Haziran 2024
Türkçe

KADININ, KOCASININ ARKASINDA BİLE OLSA NAMAZDA BÜTÜN BEDENİNİ ÖRMESİ GEREKİR

Soru

Eşimle birlikte namaz kılarken ve yanımızda başka kimse yokken eşimin örtünmesi gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kadının kocasıyla bile olsa namazdaki hali, namaz dışındaki halinden farklıdır. Zira avret yerinin örtünmesi, ister erkek, isterse kadın için olsun, namazın geçerli olmasının şartlarından olup avret yeri örtülmeden, namaz geçerli sayılmaz.

Nitekim Âişe'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği sahih hadiste, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ [ رواه أبو داود وصححه الألباني ]

"Allah, bulûğ çağına eren kadının namazını başörtüsüz kabul etmez.” Ebu Dâvud, 'Namaz babı' hadis no: 596. Elbânî 'hadis sahihtir' demiştir.Bknz: Sahihu Sünen-i Ebî Dâvûd, hadis no: 596

Hadiste kabulun nefyedilmesi (namazın kabul edilmemesi)ndeki esas, sıhhatinin nefyidir (geçerli olmamasıdır).

Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Kadın, tek başına bile olsa namaz kılacak olsa, başını örtmekle emrolunmuştur. Bu takdirde namaz kılan kimsenin namazın dışında gösterilmesi câiz olan yerlerini, namazda örtmesi gerekir." Mecmûu'l-Fetâvâ, cilt: 22, sayfa: 109

Buna göre kadının, namazda elleri ve yüzü dışında bedeninin tamamını örtmesigöstermesi gerekir.

Namazda kadının örtmesi gereken avret yeri konusunda detaylı bilgi için: 1046 nolu sorunun cevabına bakınız.

Yine de en iyisini AllaHh Teâlâ bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid