Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Bilgisayardan rukye dualarını dinlemek, rukye isteme hükmüne girer mi?

Soru

Bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir:  “Ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız cennete girecektir. Onlar rukye istmezler, uğursuzluğa inanmazlar, ütüleme yöntemiyle tedavi olmazlar ve sadece rablerine tevekkül ederler” bu hadis gereğince cep telefonu veya bilgisayardan rukye dualarını dinlemek, rukye isteyen guruptan sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi: İmran bin Husayn Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: Ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız cennete girecektir. Sahabeler: Bunlar kimdir? ey Allah’ın Rasulu! Diye sorduklarında şöyle cevap verdi: Onlar rukye istemezler, uğursuzluğa inanmazlar, ütüleme yöntemiyle tedavi olmazlar ve sadece rablerine tevekkül ederler” (muslim 218)

Muslim’in 220 nolu rivayetinde İbn Abbas’tan aktarılan hadiste “Rukye yapmazlar” geçmektedir. Fakat alimler bu sözcük ravi hatası olabileceğini doğrusu “Rukye yaptırmazlar” dır.        

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi: “Rukye yapmazlar” rivayeti doğru olamaz çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem kendine rukye yaptığı gibi başkasına da yapmıştır. Şüphesiz rukye isteyen kişi, başkasından dua talep eden kişidir. Rukye yapan kişi ise başkasına dua edendir. (siratul müstekim s. 448)

Şeyh şöyle devam etti: İki sözcüğün arasında ki fark: Rukye talep eden kalbiyle Allah’tan başkasına yönelen kimsedir. Rukye yapan kimse ise iyilik yapan ve fayda sağlayan kimsedir. (el Mustedrek ala mecmu Fetava İbn Teymie 1/18) 

Bunun üzerine yetmiş bin kişinin özelliklerinden biri de başkalarından rukye talep etmemeleridir. Fakat kişi kendine veya başkasına ruyke yapmasında bir kerahet yoktur.

İkincisi: Kasetten, Cep telefondan veya başka cihazlardan rukye’yi dinlemek, bize göründüğü kadarıyla rukye talebinde bulunma hükmüne girmez. Her ne kadar insanın Kur’an-ı kendisi okusa veya başkası ona okusa daha faziletli olsa da bu şekilde rukyeyi dinlemek Allah’ın izniyle faydalıdır. Ve bir çok kişi bu yöntemle faydalanmıştır.

Şeyh Abdulaziz bin Baz  Rahimehullah şöyle fetva vermiştir: Radyodan Bakara suresini dinlemek şeytanı evden kovmak için geçerlidir.

(Mecmu Fetava Şeyh bin Baz 24/413 )

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi