Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Çorabın deriden olması şart değildir

Soru

(Abdest alırken) üzeri meshedilen çorap nasıl olmalıdır?
Herhangi bir çorabın üzerini meshetmek câiz midir?
Yoksa çorabın deriden olması mı gerekir?
Sizden, Kitab ve Sünnet ışığında sorumu cevaplandırmanızı ricâ ediyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Muğîre b. Şu'be'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

[ رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ]

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- abdest alırken çoraplarının ve çarıklarının üzerini meshetti." (Tirmizî; hadis no: 92. Elbânî; "Sahîhu Süneni't-Tirmizî"; hadis no: 86'da 'hadis sahihtir' demiştir.)

Yahyâ el-Bekkâ'dan rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ يَقُولُ : اَلْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

[ أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والبيهقي]

"İbn-i Ömer'i şöyle derken işittim:

- (Abdest alırken) çorapların üzerini meshetmek, mestin (çarığın) üzerini meshetmek gibidir." (Abdurrezzak; el-Musannef; hadis no:745,773,779,781 ve 782. İbn-i Ebî Şeybe; el-Musannef; c: 1, s: 188. Beyhakî; c: 1, s: 285.)

İbn-i Hazm -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Giyilmesi helâl olan, aşık kemiklerine ulaşan ve ayaklara giyilen her şeyin üzerini meshetmek, sünnettir. Ayaklara giyilen şey, ister deriden, ister yünden, ister ağaçtan, isterse halfa

Halfa: Buğdaygillerden, lifleri ip, çuval ve kâğıt yapımında kullanılan bir bitkidir.Botanik bilimindeki adı: Stipa Tenacissima'dır.

otundan yapılan mest (çarık) olsun veyahut da ister ketenden, ister yünden, ister pamuktan, ister deve yününden, isterse kıldan yapılan çorap olsun, -üzerinde deri olsun veya olmasın- ya da ister galoş

Galoş: Ayakkabının üzerine giyilen lastik.

olsun, ister ayakkabının üzerine başka bir ayakkabı giyilmiş olsun veyahut da çorabın üzerine başka bir çorap giyilmiş olsun farketmez..." (el-Muhallâ; c: 1, s: 321).

Bazı ilim ehli, mestin (çarığın) üzerini meshetme konusunda ihtilaf etmişler, fakat delillerin gösterdiği doğru olan görüşe göre- yukarıda da zikredildiği gibi- câiz oluşudur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Bu konuda (9640) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid