Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Cenaze namazı farz-ı kifâyedir

Soru

Cenaze namazı farîzası, özellikle erkeklerle mi sınırlıdır, yoksa erkekler ve kadınlar olmak üzere bütün müslümanlar için genel midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Cenaze namazı farz-ı kifâyedir. Bir kısım müslüman cenaze namazını kılarsa, diğer müslümanlardan bu farziyet düşer. Ancak müslümanların hepsi bilerek cenaze namazını terk ederlerse, hepsi günahkâr olurlar. Cenaze namazının erkekler için bir ayrıcalığı yoktur. Aksine cenaze namazına ilk önce erkekler başvurmuş olsalar da cenaze namazının meşrû oluşu konusunda erkekler ve kadınlar aynı hükümdedirler. Fakat bir kadın, cenazenin arkasından gidemez (cenazeyi teşyi edemez).

Nitekim Ümmü Atiyye'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunan hadiste o bu konuda şöyle demiştir:

نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. [ متفق عليه ]

"Cenâzenin ardından gitmekten (cenâzeyi teşyi etmekten) nehyolunduk ama bu fiil, bize kesin olarak haram kılınmadı (tenzihen mekruh kılındı)." (Buhârî ve Müslim)

Başka bir rivâyettte Ümmü Atiyye -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

( نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.)) [ متفق عليه ]

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, cenâzenin ardından gitmekten (cenâzeyi teşyi etmekten) bizi nehyetti ama bu fiil, bize kesin olarak haram kılınmadı (tenzihen mekruh kılındı)." (Buhârî ve Müslim)

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi