Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Spor Amacıyla Balık Avcılığı Yapmanın Hükmü

Soru

Spor amacıyla balık avcılığı yapmak caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Avcılıkta esas olan hüküm, mübah olmasıdır. Ancak haremde veya ihramlı olan bir kimsenin karada avlanması haramdır. Balık veya diğer deniz ürünlerini avlamak ihramda olana da haram değildir. Yüce Allah şöyle dedi: “Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helâl kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.” (Maide 96)

Her kim yenmesi mübah olan hayvanları satarak kazanç sağlamak veya yemek için avlarsa alimlerin ittifakıyla avlanmasında sakınca yoktur.

Aynı şekilde deniz ürünlerini vakit geçirme ve eğlence amacıyla avlamak daha sonları bunları satarak, yiyerek vb. şekilde değerlendirmekte sakınca yoktur.

İkincisi:

Avcının ava ihtiyacı olmadığı takdirde, avcılığı hobi, spor, oyun amacıyla yapıyorsa bu durumda avcılık mekruh olur.

El mevsua el Fıkhiye 28/115:

Avcılıkta asıl hüküm mübah olduğunu bildikten sonra, mekruh, mendup, vacip veya haram olması ancak belirli delillerle ve özel durumlarda olur.

Şayet avcılıktan amaç oyun ve eğlence ise mekruh olur. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Canlı bir varlığı hedef tahtası olarak kullanmayın” (Muslim 1957)

İlim ehli, eğlence ve amaçsız avcılığın mekruh olduğunu söylemektedirler.

El Nefravi el Maliki Rahimehullah şöyle dedi: Eğlence amacıyla avlanmak tenzihi mekruhtur. (el Fevakih el Devani 1/390)

Şeyhulislam bin Teymiye Rahimehullah şöyle dedi: İhtiyaç için avlanmak caizdir. Ancak oyun ve eğlence amacıyla yapıla av, mekruhtur. Ayrıca şayet avcılıkta insanların mallarına ve bitkilerine zarar veriyorsa haramdır. (el Fetava el Kubra 5/550)

Şeyh Mensur el Behuti Rahimehullah: Eğlence amacıyla avcılık mekruhtur. Çünkü boş bir iştir. Şayet avcılıkta insanlara bir zulüm ve onların mallarına ve tarımına zarar veriyorsa avcılık haram olur. (Keşşaf el Kina 6/213)

Üçüncüsü:

Avcılıktan amaç eğlence ve spor olmasıyla birlikte avı yemek, satmak, hibe etmek gibi yöntemlerle faydalı bir şekilde kullanacaksa mekruh olmaz. Avcılık mübah olur. Çünkü bu durumda boş yere avcılık yapılmamış ve hayvana işkence verme veya telef etme yoktur.

Şeyh Muhammed bin İbrahim Rahimehullah şöyle dedi:

Boş yere kan dökülmesi meşru değildir. Yemek amacı olmaksızın uzaktan nişan alarak av ile öldürmek meşru değil. Bir hadiste şöyle geçer: “Her kim bir kuşu haksız yere öldürürse ondan sorulacaktır” (12/231)

Şeyh bin Baz Rahimehullah şöyle dedi:

Şayet avcılık; tavşan, toy kuşu vb. mübah hayvanları yemek veya satmak gibi şer’i bir amaç için olursa bunda sakınca yoktur. Ancak avlayıp öldürmek amacıyla olursa caiz değildir. Bunun en iyimser hükmü mekruh olur. Avı yemek veya ihtiyaç sahibine vermek amacıyla yapması gerekir. Oyun ve eğlence için olması caiz değildir. Bir müminin bunu yapması doğru değildir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem yemek ve faydalanmak dışında avı yasaklamıştır.

Özetle soruda anlatıldığı üzere avlandıktan sonra yemek veya farklı yöntemlerle faydalanmak mübah olup sakıncası yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi