Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Şaban ayının on beşinci gecesinde kutlama yaparak Ramazan ayının yaklaştığı münasebetiyle çocuklara tatlı dağıtmak caiz mi?

Soru

Şaban ayının on beşinci gecesinde kutlama yapmak caiz mi? Zira bu kutlama bazı ülkelerde kültür haline gelmiştir. Ülkemizde bir grup insan bu gecede çocuklara tatlı dağıtmaktadır. Bu kutlamanın amacı Ramazan ayı karşılamaktır. Bu gecenin kutlamasında her hangi bir sakınca var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şaban’ın on beşinci gecesinde kutlama yapmak meşru değildir. Bu kutlama ister geceyi namaz, zikir ve Kur’an ile ihya edilsin; ister tatlı veya yemek dağıtmakla yapılsın sahih sünnette bu gecenin bir ibadet veya adetle özel kılınmasına dair hiçbir delil bulunmamaktadır. Şaban’ın on beşinci gecesi diğer geceler gibi sıradan bir gecedir.

Daimi Fetva Kurulu alimleri şöyle dediler:

“Kadir gecesi, miraç gecesi, on beş Şaban gecesi ve mevlit günü gibi münasebetleri kutlamak caiz olmadığı gibi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ve sahabeden bu kutlamalarla ilgili hiçbir kanıtı olmayan birer bidat konumundadır. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Kim bizim dinimizde olmayan bir amel işlerse, o reddedilir.”Ayrıca bu tür kutlamaları para vererek veya hediyeler dağıtarak yardım etmek de caiz değildir. Bu gecelerde hutbe okumak veya konferanslar düzenlemek de caiz değildir. Çünkü bu uygulamalarla olan bidata onay ve teşvik vardır. Bilakis bundan sakındırmak ve kutlamalara katılmamak gerekir. Daimi Fetva Kurulu (2/257-258)

Şeyh İbn Useymin rahimehullah’a şöyle soruldu:

Ülkemizde Ramazan bayramında kek ve bisküvi yapmak, Recep ayının 27. Gecesinde ve Şaban ayın 15. Gecesinde et ve meyve sofraları kurmak, Aşure gününde özel tatlılar yapmak gibi kültürel adet olarak gelivermiştir. Bu konuda şer’i hüküm nedir?

Cevap: Şüphesiz Ramazan ve Kurban bayramlarında şer’i sınırlar çerçevesinde sevinmek ve bunu açığa vurmakta sakınca yoktur. Böylece yiyecek içecek vb. hazırlığı yapmak ve dağıtmak meşrudur. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: (Teşrik günleri; (Kurban bayramının 2,3 ve 4. Günü) yeme, içme ve yüce Allah’ı anma günleridir.) aynı şekilde Ramazan bayramında da bunu yapmak da sakınca yoktur.

Fakat Recep ayının 27. Gecesinde, Şaban ayın 15. Gecesinde veya Aşure gününde kutlamalar yapmanın hiçbir aslı olmadığı gibi bu kutlamalar yasaklanmıştır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Dinde yeni şeyler icat etmekten sakının, zira her dinde yeni eklenen her şey bidattır. Her bidat sapıklıktır.”

Bazı kişiler Recep ayının 27. Gecesi, Miraç gecesi olduğunu öne sürmektedirler ancak bu bilgi, tarihsel olarak kanıtlanmamıştır. Teyit edilmeyen her şey batıldır. Batıl üzerine bina edilen şey de batıldır. Hatta bu olayın o gecede gerçekleştiğini var sayarsak bu gecede belirli bir ibadet veya adet işlemek caiz değildir. Nitekim bu uygulama Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den  bize aktarılmadığı gibi Rasulullah’a tüm insanlardan ittiba konusunda herkesten daha titiz ve şeriatına uymakta  herkesten daha hırslı olan sahabelerden böyle bir uygulama tespit edilmemiştir.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ve sahabenin döneminde olmayan bir uygulama bize nasıl caiz olsun?!

Şaban ayının 15. Gecesinin ihyası ve veya kutsallığı ile ilgili Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edilmemiştir. Fakat tabiinlerden bazıları bu geceyi yeme, içme, kutlama veya bayram şiarını göstererek değil de namaz ve zikirle ihya etmişlerdir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi