Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Terâvih namazı sırasında Murâveha yapmak câiz midir?

Soru

Terâvih namazını kılıyoruz.Bundan dolayı namaz sırasında yorgunluğu hafifletmek amacıyla ayakta iken bir ayağıma, sonra diğer ayağıma dayanmam, daha sonra da her ikisinin üzerinde durmam câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Namaz kılan kimsenin, namaz sırasında (kıraatın uzun olmasından dolayı) ayakta durması uzun sürüyorsa, kendisini rahatlatmak için bazen bir ayağına, bazen de diğer ayağına dayanmasında bir sakınca yoktur. Bu fiil, Murâveha[1] diye adlandırılmaktadır. Fakat Murâveha yapan kimse, bir ayağını diğerinden ileriye atmamalıdır. Yani bir ayağı insanların ayaklarıyla aynı hizâda, diğer ayağı ise onların ayaklarının ilerisinde veya gerisinde olmamalıdır. Ayrıca "Murâveha", mazereti olan kimse için câizdir. Mazereti olmayan kimse için ise mekruhtur.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Namaz kılan kimse bir ayağı üzerinde durursa (ona dayanırsa), namazı, kerahetle sahihtir. Eğer mazereti var ise, bu fiil mekruh değildir." (el-Mecmû', c: 3, s: 230)

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:

"Bilmelisin ki, sağlam kimsenin (hasta olmayanın), namaz sırasında bir ayağı üzerinde durması, mekruhtur ama namazı sahihtir." (Ravdatu't-Tâlibîn, c: 1, s: 234)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- de bu konuda şöyle demiştir:

"Namaz kılarken bazen bir ayağa, bazen de diğer ayağa dayanmak demek olan Murâveha'ya gelince, özellikle de insanın namazda ayakta duruşu uzun sürüyorsa, bunda bir sakınca yoktur. Fakat iki ayağından birisini diğerinden ileriye atmamalıdır. Aksine iki ayak da aynı hizâda olmalı ve Murâveha'yı sık sık yapmamalıdır." (eş-Şerhu'l-Mumti', c: 3, s: 224)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.


[1]Murâveha: Namaz kılan kimsenin, namaz sırasında kıraatın uzun olması sebebiyle dinlenmek amacıyla bazen sağ ayağına, bazen de sol ayağına dayanarak namaz kılmasıdır.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi