Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Kulağa parmak sokmak veya balgam yutmak orucu bozar mı?

Soru

Ramazan ayı yaklaştığı zaman alimler oruç ile ilgili bilgileri içeren buroşürler dağıtmaktadırlar. Bazıları: "Her kim balgam yutarsa veya parmağını kulağına sokarsa orucu bozulmuştur". yazmaktadırlar. Bu bilgiler doğrumu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimler, oruçlunun balgamı yuttuğunda orucu bozulup bozulmaması konusunda ihtilafa düşmüşler. Doğrusu bozmamasıdır. Çünkü yeme ve içme manasında değildir.

Şeyh İbn Useymin rahimehullah şöyle dedi: Alimler ihtilafa düştüğü zaman Kur'an-a ve sünnete başvurulması gerekir. Bu konuda ibadet bozulurmu bozulmaz mı diye şüpheye düşersek? Asıl olan bozulmamasıdır. Bunun üzerine balgam yutmak orucu bozmaz.

Burada önemli olan insanın balgamı ağzına çekmesi için uğraşmamasıdır. Ancak balgam ağzına gelirse İster oruçlu olsun ister olmasın onu atması gerekir. [1]

Şeyh başka yerde şöyle dedi: Tercihli görüş balgam, ağza ulaşıp yutulsa bile orucu bozmaz. Ancak insan yutmaması lazım çünkü ilim ehli bunu haram görmüşler çünkü tiksinilen bir şeydir. İnsan balgmaı yutmaması lazım.[2]

Kulağa parmak sokmak kesinlikle orucu bozmaz. Hatta kulağına bir şey damlatsa, ilaç kullansa ve onun tadını boğazında hissetse bile orucu bozulmaz. Çünkü orucun bozulacağına dair delil bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi için (80208) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.


[1]Mecmu elfetava 19/356

[2]Lika elbeb elmetuz 153

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi