Çarşamba 18 Şaban 1445 - 28 Şubat 2024
Türkçe

Kabrin üzerinde biten ağaç, ölünün düzgün birisi olduğuna delâlet eder mi?

Soru

Bazı insanların, bir kabrin üzerinde ağaç bittiğini gördükleri zaman, kabir sahibinin (ölünün) şöyle şöyle miktarda sıfatlara sahip olacağını söylemektedirler. Gerçekten kabirlerin üzerinde biten ağaçların böyle bir şeyle ilgisi var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bunun dînde aslı yoktur. Kabirlerin üzerinde ağaçların ve otların bitmesi, kabirlerin sahiplerinin düzgün olduklarına delil teşkil etmez. Hatta bu, bâtıl bir zandır. Zirâ ağaçlar, hem salihlerin, hem de salih olmayanların kabirlerinin üzerinde biter. Ağaçların bitmesi, sadece salihlere has bir durum değildir. Bu sebeple bunun aksini iddiâ eden hurafecilerin ve bâtıl inanç sahiplerinin sözlerine aldanmamak gerekir.

Bu durumu Allah Teâlâ'ya havale ederiz.

Kaynak: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, "Mecmû' Fetâvâ ve Mekâlât Mutenevvia", c: 4, s: 380