Çarşamba 13 Rebiül-Evvel 1440 - 21 Kasım 2018
Türkçe

Kabrin üzerinde biten ağaç, ölünün düzgün birisi olduğuna delâlet eder mi?

20001

Yayınlama tarihi : 06-12-2013

Gösterimler : 3833

Soru

Bazı insanların, bir kabrin üzerinde ağaç bittiğini gördükleri zaman, kabir sahibinin (ölünün) şöyle şöyle miktarda sıfatlara sahip olacağını söylemektedirler. Gerçekten kabirlerin üzerinde biten ağaçların böyle bir şeyle ilgisi var mıdır?

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bunun dînde aslı yoktur. Kabirlerin üzerinde ağaçların ve otların bitmesi, kabirlerin sahiplerinin düzgün olduklarına delil teşkil etmez. Hatta bu, bâtıl bir zandır. Zirâ ağaçlar, hem salihlerin, hem de salih olmayanların kabirlerinin üzerinde biter. Ağaçların bitmesi, sadece salihlere has bir durum değildir. Bu sebeple bunun aksini iddiâ eden hurafecilerin ve bâtıl inanç sahiplerinin sözlerine aldanmamak gerekir.

Bu durumu Allah Teâlâ'ya havale ederiz.

Kaynak: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, "Mecmû' Fetâvâ ve Mekâlât Mutenevvia", c: 4, s: 380

görüş bildirimi