Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Görünüşte Güzel Anlama Sahip Ve Kur’an’da Geçen Sözcüklerle İsim Vermek

Soru

Bazı kişiler çocuklarına “Leyse” ismini verir ve kötü anlam ifade etmediği müddetçe Kur’an’da geçen her sözcükle çocuklara isim verebileceklerini savunurlar. Bunun hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İsim verme hususunda meşru olan davranış, okunuşuyla ve anlamıyla güzel isim vermektir. Anlamı güzel ve olumlu olsa da kaba sözcükleri isim olarak vermek doğru olmadığı gibi telaffuzu güzel olsa dahi kötü ve olumsuzluğu ifade eden isimleri vermek de doğru değildir. Gerçeği kavramadan sadece görünüşe ve sözcüğe bakmanın yanlış olduğunu şu hadisten anlıyoruz: Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Şüphesiz ki, Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, lâkin kalblerinize bakar.” (Muslim 2564)

Görünüşte güzel isim olsa da bu isimler cümlede kullanıldığı takdirde dolaylı bir şekilde olumsuzluk anlamı veren isimlerin kullanılmasını Peygamberimiz (s.a.v) yasaklamıştır.

Semura bin Cündüb'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Sakın kölenin ismini Yesar, Rebah, Necih, Eflah koyma. Çünkü (olur ki) sen (kendine bu isimlerden birini verdiğin köleni kasd ederek):O orada mı? diye sorarsın (karşıdaki de):

  “Hayır” cevabını verir." (örnek olarak birisinin ismi Kurtuluş olan bir kişi hakkında Kurtuluş mevcut mu sorusuna hayır denilirse sanki kurtuluş yoktur anlamı çıkarılır ve olumsuz bir anlam ortaya çıkar.

Bu hadis gereğince Kur’an-ı Kerim’de geçen her kelime ile isim vermek doğru değildir. Örnek olarak “Eflehe” kelimesi, Muminun suresinde geçtiği halde Rasulullah bu kelimeyle isim vermeyi yasaklamıştır.

Ayrıca Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in kendisi, sahabeler ve sonra gelen alimler ve Müslümanların böyle bir uygulama yaptıklarını görmedik.

Peygamberimiz bize Abdullah ve Abdurrahman gibi güzel isimler vermek için teşvik etmiştir. Sadece Kur’an’da geçtiği için bir sözcükle isim verilmesini söylememiştir. Bununla birlikte Firavun, Haman ve Karun gibi Müslüman’ın isim olarak kullanması caiz değildir.

İlim ehli, Müslümanların çoğu böyle bir şey yapmamıştır. Hatta tarih kitaplarında isimlerin çoğu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Muhammed, Ahmed.. gibi isimler görürüz.

Bu konuda bize düşen böyle davranan insanları uyarmak ve güzel bir davranış olmadığını bildirmektir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in sünnetinde geldiği gibi ve alimlerin belirlediği baba, çocuğuna adab ve usule göre isim vermekle yükümlüdür. Çocuklara isim verme adabıyla ilgili daha fazla bilgi için (7180 ) nolu sorunun cevabına bakınız. Ayrıca haram ve mekruh olan isimlerin kriteri ile ilgili bilgi için (1692 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi