Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Şeriat Nedir?

Soru

Şeriat Nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şeriat, Allah’ın kullarını karanlıktan aydınlığa çıkarmak için seçtiği dinin tümüdür. Kulları için açıkladığı emirler ve yasaklar bütünüdür. Her kim Allah’ın şeriatına tabi olur, helalı yerine getirir ve haramdan sakınırsa kurtuluşa erer. Her kim Allah’ın şeriatına karşı gelirse Allah’ın gazap ve cezasına maruz kalır.

Yüce Allah şöyle buyurdu: “Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy, bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.” (Casiye/18)

Halil bin Ahmed Rahimehullah şöyle dedi:

“Şeriat, Allah’ın kullarına meşru kıldığı dindir. Namaz, oruç, hac gibi emirlerin bütününe şeriat denir.

 (el ayn 1/253, el Sihah lilcevheri 3/1236)

İbn Hazm Rahimehullah şöyle dedi:

Şeriat, Allah’ın peygamberi veya diğer peygamberleri aracılığıyla meşru kıldığı hükümler bütünüdür. Sözlükte: Suya ulaşılan yer ve yol anlamına gelir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nûh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey (İslâm dini), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah, ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.” (Şura/13) (el İhkam 1/46)

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi: İnsan hiçbir eyleminde şeriattan çıkamaz. Bilakis kendisine yararlı olan her şey usul, furu, ameller, siyaset, davranışlar şeriattır. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun. Bunun sebebi şeriat; Allah’a Resulüne, ve bizden seçilen yetkililere itaattir. Yüce Allah şöyle buyurdu: Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. (Nisa/59)

Yüce Allah, kendisine ve peygamberine itaati birçok ayette vacip kılmıştır. Ayrıca kendisine ve peygamberlerine karşı gelinmesini haram kılmıştır.

Şeriatın gerçeği: Peygamberlere tabi olmak ve onlara itaat etmektir. itaatsizlik ise dinden ve şeriattan çıkmaktır. (Mecmu el Fetava 19/309)

Daimi Fetva Kurulu alimleri şöyle dedi:

Şeriat; Allah’ın kitabını onunla indirdiği, insanlara peygamberleri onunla gönderdiği bir din bütünüdür. Bu din gereği Allah’a kulluk edilir ve O’na yaklaşılır. Yüce Allah şöyle buyurdu: “İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.” (Enam/153)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak bu fırkaların hepsi ateşe girecek ancak bunlardan birisi hariç. Bu fırka kimdir diye sorulduğunda? Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: Ben ve sahabe üzerinde olduğu metod üzerinde olanlardır. (şeriata tabi olanlardır)

Tasavvuf tarikatleri, ticaniye, nakşebandi, kadiri vb. Guruplar bidat gurupları olup onları onaylamak caiz değildir.  (Daimi Fetva Kurulu 2/219)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi