Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Oruçlunun İftarı Esnasında Allah İle Kulları Arasındaki Perdenin Kaldırıldığı Doğru Mudur?

Soru

İftar zamanında Allah ile kulları arasındaki perdenin kaldırılması rivayeti sahih midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

(124410) nolu sorunun cevabında iftar vaktinde Allah ile kulları arasında perdenin açılmasıyla ilgili gelen rivayetin sünnette aslının olmadığı geçmişti. Ancak oruçlunun duasının iftarını açacağı zamanki duasının reddedilmeyeceği (sünnette) sabit olmuştur. Tirmizi 2526’da Ebu Hureyre radıyallahu anh’tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Üç kişi var ki, duaları geri çevrilmez: Adaletli devlet idarecisi, iftar etmek üzere olan oruçlu ve mazlum… Allah mazlum kimsenin duasını bulutların üzerine kaldırır ve göklerin kapısı ona açılır. Büyük ve güçlü olan Rab: “Bir süre sonra bile olsa izzetim hakkı için sana mutlaka yardım edeceğim.” (Hadisi Elbani Sahîhu’t-Tirmizî’de sahih saymıştır)

El-Kârî rahimehullah ‘Oruçlu iftarını açacağı zaman’ ifadesi hakkında şöyle der: “Çünkü o, bir ibadet ve yakarış, acizlik makamı akabindedir.” (Mirkatü’l-Mefâtîh, 4/1534)

Allah teala şöyle buyurur: “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.” (Bakara, 187)

İbn Kesir rahimehullah der ki: “Allah Teâlâ’nın duaya teşvik eden bu âyeti orucun ahkâmı arasında zikretmiş olması, her oruç süresini bitirme hatta her orucu açma sırasında duada gayretli olmaya yönelik bir yol göstermedir.”  (Tefsîru İbn Kesir, 1/374)

Özetle; oruçlunun iftar edeceği vakit duaya icabet vakitleridir. Ancak Allah ile kulları arasındaki perdenin iftar vaktinde kaldırılması ifadesinin ise biz bir aslını bilmiyoruz.

Daha fazla istifade etmek için  (39462 ) ve (93066 ) nolu soruların cevabına bakınız.

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi