Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Sinüzit hastalarında akan sümüğün oruca etkisi

Soru

Sinüzit hastası olan oruçlu, midesine mukus girerse ne yapmalı? Uyandığında burnunda kan izi ve ağzında kan tadı bulan kişinin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimlerin görüş birliğine göre oruçlu bir kimse, midesine sümük, mukus veya balgam girer ve bunu engellemek mümkün değilse orucu geçerlidir. Çünkü bu durum istem dışı gerçekleşmiştir.

Şeyh Zekeriya el Ensari el Şafii Rahimehullah şöyle dedi:

Sümük şayet ağız veya burundan akar ve engelleyemeden midesine inerse orucu bozulmaz. Çünkü istem dışı olduğu için mazur kabul edilir. (Esna el Metalib 1/415)

Şayet oruçlu, bunu atabildiği halde yutarsa İmam Şafii gibi bazı alimler bu kişinin orucu bozulduğunu savunur. Fakat Ebu Hanife, Maliki ve Ahmed’ten gelen bir rivayete göre orucu bozulmaz. Şeyh İbn Useymin bu görüşü tercih etmiştir. (el Mevsua el İlmiye 36/259-261

İbn Necim el Hanefi Rahimehullah şöyle dedi:

“Oruçlu, genizden gelen sümüğü çeker ve kasıtlı bir şekilde boğazına girerse bir sakıncası yoktur. Çünkü bu salya hükmündedir. (el Behrurraik şerh Kenz el Dekaik 2/294)

El Nefravi el Maliki Rahimehullah şöyle dedi: “Balgam göğüsten çıkar dil etrafına gelir, bunu atabiliği halde yutarsa orucu kaza etmesine gerek yoktur. Aynı şekilde sümük dil ucuna ulaşır ve kasıtlı bir şekilde yutarsa kaza etmesine gerek yoktur.” (el Fevakih el Davani 1/309)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Şayet sümük ağza ulaşmazsa beyinden gelir ve mideye iniyorsa orucu bozmaz. Çünkü vücudun dışına çıkmamıştır. Ağız vücut dışı organ sayılır, şayet ağıza ulaşır ve yutarsa orucu bozulur. Ağza ulaşmadan yutarsa orucu bozulmaz.

Bu meseledeki diğer görüş ise ağıza ulaşır ve yutsa bile orucu bozulmaz. Bu görüş daha tercihlidir. Çünkü ağızdan çıkmamıştır. Bunu yutmak bir yemek ve içecek sayılmamaktadır. (el şerhulmumti 6/424)

Sonuç olarak sinüzit nedeniyle akan mukus, sümük, kan vb. şayet atma imkanın varsa atmak tedbir açısından daha iyidir, bununla birlikte orucun bozulmaz.

Allah şifalar versin..

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi