Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Bir eylemi birkaç niyetle yapmak birden çok sevap almaya sebep olur mu?

Soru

Bir eylemi birkaç niyetle yaparak birden çok sevap elde edilebilir mi? Örnek: Bir kişi, mescide girdiğine iki rekat namaz kılar fakat bunu yaparken sabah namazı sünneti, abdest namazı ve tahiyetul mescid namazını niyet ederse geçerli olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet, bir amelde farklı niyet ederek birden çok sevap elde edilebilir. Şayet bir Müslüman mescide abdestli girer iki rekat sabah namazı sünneti kılar bununla abdest sünneti ve mescide giriş sünnetini niyet ederse niyet ettiği amellerin sevabını elde eder. Şüphesiz yüce Allah büyük fazilet ve ihsan sahibidir.  

İmam Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “Şayet bir kimse bir namazla hem farzı hemde tahiyetul mescid namazını niyet ederse hem farzın hemde mescide giriş namazı eda etmiş olur.”  (el mecmu 1/325)

El Ğazali Rahimehullah şöyle dedi: “İtaatların geçerli olması ve faziletinin çoğalması niyetlere bağlıdır. Asıl olan Müslümanın ameliyle sadece Allah’a ibadet etme niyetinde olmasıdır başka bir şey değil. Şayet bu ameliyle gösteriş niyet ederse ameli masiyet olur. Faziletin kat kat artması güzel niyetlerle mümkün olur, zira bir itaatle bir çok güzel niyetler getirebilir. Böylece niyet ettiği her niyetle bir sevap alır, her sevap on misliyle hesaplanır. Örnek: Mescidte oturmak ibadettir. Bu oturuşla birkaç niyet getirebilir, böylece takva sahiplerin derecesine ulaşır:

Birincisi: Oturduğu mescidin Allah’ın evi olduğuna itikat eder, zira mescide giren Allah’ı ziyaret etmiş olur. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Her kim mescidte oturursa yüce Allah’ı ziyaret etmiş olur, ziyaret edilen kişinin ziyaret edene ikram etmesi haktır.”

İkincisi: Namazdan sonra namazı beklemek. Zira namazı beklemek ibadettir.

Üçüncüsü: Kulağı, gözü ve organları gereksiz hareketlerden koruyarak bir nevi ruhbanlık yapmak. Nitekim itikaf gereksiz hareketlerden sakınmaktır. Bir bakımdan oruca benzer ver nevi ruhbanlık ve ibadettir.

Dördüncüsü: Mescitte üzlete girerek Allah’ın ibadetine odaklanmak, sadece ahiret gününü düşünmek ve meşgul edecek her şeyden uzaklaşmak.

Beşincisi: Sadece Allah’ın zikrine odaklanmak, dinlemek ve hatırlamak.

Altıncısı: Mescidte iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymayı niyet etmek. Zira mescidte sürekli namazını hatalı kılan veya caiz olmayan şeyleri yapan kişiler bulunur.

Yedincisi: Allah için sevdiği bir kardeşine faydalı olmak.

Sekizincisi: Allah’tan utandığı için günahları bırakması, Allah’ın evinde haram olan bir şeyi yapmaktan sakınmak…

Bu yöntemle niyetleri çoğaltmak mümkündür. Diğer mübah eylemleri ve ibadetleri buna kıyas edebilirsiniz. Şüphesiz her ibadet bir çok niyet içerebilir. Sevap talebinde bulunmanın ciddiyetine göre kulun kalbinde niyetler çoğalır.  İşte bu yöntemle amellerin fazileti kat kat artar.” (İhya ulumuddin 4/370-371)

Şeyh bin Baz Rahimehullah şöyle dedi:

“İnsan abdest aldıktan sonra mescide girer iki rekat namaz kılar; bu namazla hem tahiyetul mescid namazını hem de abdest namazını niyet eder böylece her iki ibadetin sevabını alır. Allah’a sonsuz şükürler olsun yüce Allah’ın fazlı ve ihsanı geniştir. Aynı şekilde namazı öğlen namazı niyetine de kılarsa her üç ibadetin sevabına nail olur. Allah’a sonsuz hamd ve senalar olsun” (Fetava Nur ala derb 57/11)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi