Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Tembellikten kurtulup üniversitede başarılı olmak

Soru

Üniversitenin ilk sınıfında okuyan, zamanı değerlendiremeyen, tembel ve düzensiz bir öğrenciyim. Ancak alanımda birinci olmak istiyorum çünkü ikinci yılda istediğim alanda sadece birinci olanları almaktadırlar. Ben bu alana girmeye gerçekten karar verdim. Amacımı gerçekleştirmek için tavsiyenizi bekliyorum?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz tembellik, insan için hem dünya hem de ahirette başarı ve kazancı engelleyen en büyük engeldir. Tembellik, azimeti ve kişiliği zayıflatan ve faydalı işlere girişmeyi engelleyen en tehlikeli hastalıktır. Bu nedenle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem duasından bu özellikten korunurdu:

Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: "Allahım! Tembellikten, aşırı yaşlılıktan, günahtan, borçtan, kabir fitne ve azabından, cehennem fitne ve azabından, zenginlik fitnesinin şerrinden, fakirlik fitnesinden, Mesih Deccal fitnesinden sana sığınırım. …..". (Buhari 6368, Muslim 589)

Enes bin Malik Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Ebu Talha’ya şöyle dedi: “senin çocuklarından bana hizmet edecek birini gönder” Ebu Talha beni arkasına alarak Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in huzuruna getirdi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e hizmet ettiğim dönemde her bineğinden indiğinde şöyle dua ederdi: "Allahım! gam, keder ve tasadan, tembellikten ve güçsüz / aciz duruma düşmekten, cimrilikten ve korkaklıktan, borç altında ezilmekten ve düşman güçlerin tasallutundan sana sığınırım!" (Buhari 5425)

 Abdullah bin Mesud Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem akşamladığında şöyle derdi: “Geceledik. Mülk de Allah'ın olarak geceledi. Eksiksiz tüm övgüler O Allah’a mahsustur. Ondan başka ilah yok sadece tek olarak o var onun ortağı da yok.”

Hasan demiş ki: Müteakiben Zübeyd bana rivayet etti ki, kendisi bu hadîste İbrahim'den şunu bellemiş :

 «Mülk onundur. Hamd de ona mahsusdur. Hem o her şeye kadirdir. Allahım! Senden bu gecenin hayrını dilerim ve bu gece ile ondan sonrakilerin şerrinden sana sığınırım. Allahım! Ben tenbellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Allahım! Ben cehennemde azab olunmaktan ve kabirdeki azabdan sana sığınırım.» (Muslim 2723)

Sonuç olarak bu kötü illetten kurtulmanız için aşağıdaki hususları size tavsiye ederiz:

Birincisi: Her şey Allah’ın elinde olduğuna inanmanız, bunun üzerine özellikle duanın kabul olduğu vakitler başta olmak üzere çokça dua etmenizdir. Bu vakitler hakkında bilgi için ( 22438 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi: Üniversite döneminin çok kısa bir süre olduğunu, çabucak biteceğini sürekli kendine hatırlatmalısın. Bu dönemin yorgunluğu, rahatlığı, sevinci ve üzüntüsü hemen geçecektir. Geriye sadece sonuçlar ve etkileri kalacaktır. Kendi nefsinle; çalışkan birinin evine kendinden emin mutlu bir şekilde nasıl döndüğünü, bununla birlikte derslerini ihmal eden ise nasıl gönlü kırık üzüntülü bir şekilde evine döndüğünü bir düşün ve hayal et.

Sonuçları düşünmek; azimli olmaya, çalışmaya ve tembelliği bırakmaya en etkili etkendir. Bu hikmetten dolayı Kur’an ve sünnette cennet ehli ve cehennem ehlinin durumlarından bahsedilir.

Üçüncüsü: Birinci andan itibaren kendinizi bırakıp ümitlere kapılmayın, yarın veya başka bir gün derslerini yetiştireceğini düşünerek çalışmayı erteleme! Ümit uzunluğu, dünya ve ahiret amellerinde tembellik ve ertelemenin en önemli sebebidir.

İbn Hacer Rahimehullah şöyle dedi: Umit uzunluğu, sevap işlemek ve tövbe etmekte tembellik oluşturur. (Fethulbari 11/237)

Şunu iyice düşün ders çalışmak için size bir fırsat verildiği zaman bu fırsatın tekrarlanmayabilir. Daha sonra sizi meşgul edecek bir sürü engelleler meydana gelebilir. Bu nedenle her fırsatta derslerinize sarıl.

Dördüncüsü: Oyun ve eğlence peşinde olan arkadaşlarla fazla vakit geçirmekten sakın! Salih olan ciddi ve çalışkan öğrencilerle birlikte ol! Çalışkan öğrencilerle birlikte olman birkaç yönden sana yararı olacaktır. Onlara benzeyerek onlar gibi çalışkan olmak, onların çalışma yöntemlerine bakarak tecrübe kazanmak ve onların bilgi ve birikimlerinden faydalanmandır.

Beşincisi: Tembellik ve uyuşukluk bazı hastalık ve rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Bundan emin olmak için hastanede kapsayıcı bir tahlil ve tetkik yaptırabilirsin.

Altıncısı: Vücut temizliğine dikkat et, sürekli yıkanma ve koku sürünmeye alışkanlık hale getir zira bu alışkanlıklar insanı aktifleştirir.

İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi: “Güzel koku, ruhun gıdasıdır, ruh gücün bineğidir, güç kokuyla artar. Ayrıca koku; beyine, kalbe ve diğer iç organlara fayda verir. Kalbi sevindirir ve mutluluk verir. Ruhun dostu ve en münasip maddedir. Ruh ile güzel koku ile yakın bir ilişki vardır. Bununla birlikte koku, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e en sevimli şeylerden biriydi.

Buhari hadislerinde rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, kokuyu geri çevirmezdi. Muslim sahihinde ise: rivayet edildiğine göre: “Kime reyhan sunulursa onu geri çevirmesin çünkü o güzel kokuludur ve taşınması kolaydır.” (Zadulmead 4/256)

Yedincisi: Sporu alışkanlık hale getir. Tecrübeyle sabittirki spor,-Allah’ın izniyle- tembelliği gideren en etkin aktivitedir.

Sekizincisi: Bu konuda yazılan eserleri okumanı tavsiye ederiz: Khaled Ebu Shadi’nin telif ettiği “Tembellikle savaş”, Muhammed Musa el Şerif’in telif ettiği “ El Hur ba’del kur”, Nasır el Umur’un telif ettiği “elFutur” gibi kitaplar size bu konuda faydalı olacaktır.

Bununla birlikte salih ve alimlerin hayatlarını okumayı ihmal etmeyin, zira bu kitaplarda zamanın değerini açıklıyorlar ve örnek teşkil etmektedirler. Bu konuda Abdulfettah ebu Ğuda’nın teliff ettiği “Alimlerin nezdinde zamanın değeri” adlı eseri tavsiye ederiz.

Bu konuda daha fazla bilgi için  ( 38594  ).  nolu soruların cevaplarına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi