Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Beş vakit namazda sesli ve sessiz okumanın delilleri

Soru

Kur’an ve sünnete göre öğlen ve ikindi namazları sessiz; sabah, akşam ve yatsı namazları ise sesli okunmalarına dair deliller nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz yüce Allah bizlere Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’e tabi olmamızı  ve onu örnek almamızı emretmiştir. Zira yüce Allah şöyle buyurdu:”  Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” Ahzap /21

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Beni nasıl namaz kılıyor olarak gördüyseniz öylece namaz kılınız”.

Nitekim Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem; sabah namazında akşam ve yatsının ilk iki rekatlarında sesli, diğerlerinde ise sessiz okurdu.

Sesli okuduğuna dair deliller:

Cubeyr bin Mutim Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in akşam namazında Tur suresini okuduğunu duydum. (Buhari 735, Muslim 463)

El Bera’ Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: “Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in yatsı namazında “Tin”suresini okuduğunu işittim ,kesinlikle ondan daha güzel sesli okuyan kimseyi duymadım.” (Buhari 733, Muslim 464)

İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre cinlerin hazır bulunması Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’den Kur’an dinlemeleri konusunda şöyle dedi: “Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem ashabıyla sabah namazında Fecr suresini okuduğunda cinler onu işittiler, daha sonra Kur’anı dinlemeye başladılar. (Buhari 739, Muslim 449)

Tüm bu hadisler, Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in yanında hazır bulunanların duyacağı şekilde namazlarda sesli Kur’an okuduğuna dair delillerdir.

Ayrıca öğlen ve ikindi namazlarında sessiz Kur’an okuduğuna dair deliller ise şöyledir:

Habbab Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre bir kişi ona şöyle sormuştur: “Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem öğlen ve ikindi namazında Kur’an okur muydu? Habbab: evet dedi. Soran kişi: bunu nasıl biliyordunuz? Habbab: Sakalının hareketlenmesinden.”  (Buhari 713)

Böylece anlaşılıyor ki: bazı namazlarda sesli okumak, diğer namazlarda sessiz okumak; Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in sünnetidir. Tüm Müslümanlar bu hükümlere icma etmişlerdir.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: “Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem her namazda okurdu, bize işittirdiğini size işittirdik, bizden gizlediğini biz de sizden gizledik” (Buhari 738, Muslim 396)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “Sünnet şudur: sabah, akşam, yatsı ve cuma namazlarının iki rekatında sesli okumak; öğlen, ikindi, akşam namazının üçüncü rekatı ve yatsı namazının üç ve dördüncü rekatlarında ise gizli okumaktır. Tüm bunlar sahih hadislerle birlikte Müslümanların icmasıyla sabittir. (Mecmu şerhul muhezzeb 3/389)

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: öğlen ve ikindi namazlarında gizli okunur. Akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında sesli okunur. Sabah namazının tümü ise tümü sesli okunur. Bu konuda dayanak Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in eylemidir. Bu konu seleften sabittir. Şayet bir kimse; sesli olan yerde sessiz, sessiz olan yerde sesli okursa namazı doğru olur ancak sünneti terk etmiş olur. (Muğni 2/270)

Daha detaylı bilgi için ( 13340)  (65877) ve (67672) nolu sorularının cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi