Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Yatmadan önce Mülk suresini dinleyen kimse, Mülk suresini okumanın sevabını alır mı?

Soru

Kur’ân okuyamayan kimse, kabir azabından koruyan Mülk suresini dinlerse o sureyi okuma sevabına nail olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Mülk suresinin fazileti ile ilgili şöyle bir hadis rivayet edilmiştir:

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Kur’ânda otuz ayetten oluşan bir sure vardır, bu sure bir adama affedilene dek şefaatçi olmuştur. O sure “Tebarekellezi biyedihil mülk” suresidir.”Tirmizi 2891, Elbani sahih demiştir.

Cabir bin Abdullah Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem “elif lam mim tenzilu” ve “Tebarekellezi biyedihil mülk” okumadan yatmazdı. Tirmizi 2892 Elbani sahih demiştir.

İbn Mesud Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: her kim her gece “Tebarekellezi biyedihil mülk” suresini okursa Allah onu kabir azabından korur. Bizler Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem zamanında ona “el manie” yani koruyucu diye adlandırırdık. O Allah’ın kitabında bir suredir her kim her gece okursa çok hoş bir amel yapmıştır.”Nesai 10479 Elbani sahih demiştir “Terğib ve Terhib”

Hadislerden anlaşıldığı gibi faziletler o sureyi okuyan için geçerlidir. Daha fazla bilgi için (26240 ) ve  (191947) nolu soruların cevabına bakınız.

Yatmadan sadece dinlemek ise gerçek okuma yerine geçmez,her ne kadar da dinlemek meşru bir ibadettir ve gereklidir. Ancak dinleyici, bahsedilen okuma sevabına ulaşamaz bu konuda eşitliğe dair her hangi bir delil bilmiyoruz.

Bunun üzerine: Her kim bu surenin faziletine nail olmak isterse o sureyi okumalıdır ve dinlemekle yetinmemelidir.

Şayet okumaya imkanı yoksa okuyan bir kişinin arkasından farklı araçlarla tekrar etmek mümkünse bu yöntemle inşallah okumayı gerçekleştirmiş olur. Belki de göstermiş olduğu sabırdan dolayı daha fazla sevap kazanır.

Bunu yapamadığı takdirde veya zorlanırsa sadece dinlemekle yetinir ümit ederiz ki okuma sevabından mahrum kalmaz elinden geleni yaptıktan sonra söz konusu faziletleri elde eder.

En doğrusunu bilen Allah’tır.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi