Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Hasta kimsenin Ramazan'ın gündüzünde fitil kullanması

Soru

Oruçlu kimse hasta ise Ramazan'ın gündüzünde fitil kullanmasının hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir kimsenin, hasta ise anüsten verilen fitil kullanmasında bir sakınca yoktur.Çünkü bu fitil, yemek ve içmek gibi değildir. Ayrıca yemek ve içmek hükmünde de değildir.

Allah Teâlâ ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- (Ramazan'ın gündüzünde) yemeyi ve içmeyi bize haram kılmıştır. Yeme ve içmenin yerine geçen her şeye, yeme ve içme hükmü verilir. Ne lafız olarak, ne de anlam olarak yeme ve içme hükmünde olmayan şey, bu kapsama girmediğinden dolayı yeme ve içme hükmünün yerine geçmez.

Kaynak: Muhammed b. Salih el-Useymîn'in Fetvâları; c: 1, s: 502