شنبه 17 ذوالقعده 1445 - 25 مه 2024
فارسی

حکم استفاده از شیاف برای بیمار در هنگام روزه

سوال

در صورتی که بیمار روزه باشد استفاده از شیاف برای او چه حکمی دارد؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«استفاده از شیاف مقعدی برای بیمار در حال روزه اشکالی ندارد، زیرا این کار نه خوردن و نوشیدن است و نه در معنای خوردن و نوشیدن وارد می‌شود.

آنچه شرع [برای روزه‌دار] حرام کرده خوردن و نوشیدن است، بنابراین هرچه در جایگاه خوردن و نوشیدن باشد حکم آن را نیز می‌گیرد و آنچه از نظر لفظ و معنا در جایگاه خوردن و نوشیدن نباشد حکم خوردن و نوشیدن نیز برایش ثابت نمی‌شود».

منبع: فتاوی الشیخ ابن عثیمین (۱/ ۵۰۲)