Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Ramazan ayında mazeretsiz oruç tutmayanın hükmü nedir?

Soru

Ergenlik çağına girmiş ve gücü yerinde olduğu halde oruç tutmayanın hükmü nedir? Onun dünyada ki cezası nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan orucu, İslam’ın rükünlerinden biridir. Ergenlik çağına ermiş ve akıllı olan kimse; yolculuk, hastalık vb. gibi mazeret olmadığı halde Ramazan ayında orucu bozması caiz değildir. Mazeretsiz bir şekilde orucu bozan kimse; büyük günahlardan bir günah işlemiş ve kendini Allah’ın gazabına ve azabına maruz bırakmıştır. Bu kimse, gönülden samimi bir tövbe etmesi gerektiği gibi tutmadığı orucu kaza etmesi gerekir. Daha detaylı bilgi için : (234125) nolu sorunun cevabına bakınız.

Ancak her kim kasıtlı olarak Ramazan ayında orucu yer ve bunu helal olarak görüyorsa küfre girer. Bu kişi tövbe ettirilir, tövbe etmediği takdirde O kişi öldürülür.

Şeyhulislam İbn Teymiye rahimehullah şöyle dedi: “Bir kimse, Ramazan orucu bozmanın haram olduğunu bildiği halde helal görerek tutmazsa katli vaciptir.

Bu kişi fasık ise, İmamın uygun gördüğü şekilde cezalandırılır.

Şayet cahil ise konuyla ilgili bilgiler verilir. (Elfetava el Kubra 2/473)

İbn Hacer el Haytemi rahimehullah şöyle dedi: “140 ve 141. Büyük günah: Ramazan ayında oruç tutmamak, yolculuk, hastalık veya benzer mazeret bulunmaksızın cinsel ilişki veya benzeri şeylerle orucu bozmak.” (elzevacir 1/323)

Daimi Fetva Kurulu alimleri şöyle dediler: “Bir mükellef, mazeretsiz bir şekilde Ramazan gündüzünde orucunu bozarsa büyük günah işlemiş olur. Her kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Tövbe eden kimse samimi bir şekilde tövbe edip yaptığından pişmanlık duyması bir daha bu günahı işlememek üzere azim göstermesi gerekir. Sürekli istiğfar edip tutmadığı günleri kaza etmeye özen göstermesi gerekir.

İbn Useymin rahimehullah’a mazeretsiz bir şekilde Ramazan ayında orucu yiyen kişinin hükmü sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “mazeretsiz bir şekilde Ramazan ayında oruç yemek, en büyük günahlardandır. İnsan bu davranışıyla fasık olur. Mutlaka bu günü kaza ederek tövbe etmesi gerekri. (mecmu Fetava ve Raseil Useymin 19/89)

Ebu Umemete radiyallahu anhu’dan rivayet ettiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini işitmiştir: "Ben uyurken iki adam gelip kolumdan tuttular ve beni engebeli bir dağa getirdiler, dediler ki bu dağa çık. Ben: yapamam dedim. İkisi: Sana kolaylaştırırız, dediler. Dağa tırmandım ta ki tepesine vardım, çok şiddetli gürültü duydum. Bu neyin sesidir diye sordum. Onlar: Bu cehennem ehlinin havlamasıdır. Sonra beni bir yere götürdüler bir baktım ki topuklarından asılmış, ağızları çatlamış ve ağızlarından kan akan insanlar vardı. Bunlar kimdir? Diye sorunca. Dediler ki: bunlar iftar zamanı gelmede orucunu bozanlardır."Mevarid el Zam'an 1509

Elbani rahimehullah şöyle dedi: Bu iftar vaktinden önce kasıtlı bir şekilde orucunu bozan kimsenin cezasıdır. Peki ya hiç oruç tutmayanın hali ne olacak?! Dünya ve Ahirette Allah'tan selamet dileriz. Daha fazla bilgi için (38747) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi