Çarşamba 14 Zilkade 1445 - 22 Mayıs 2024
Türkçe

Ramazan ayın son on gecesi, ay ister tam ister eksik olsun, ayın yirmi birinci geceden başlar.

Soru

Ramazan’ın son gecesi ile ilgili arkadaşlarımla bir sorun yaşadım, arkadaşım: şayet ramazan 29 gün çekerse son on gece 19-29 arası olur, son on gecede tekli geceleri nasıl tanırım? Bu konuda cevabınız nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan ayı ister otuz gün çeksin ister yirmi dokuz gün çeksin, Ramazan’ın son on gecesi ayın yirmi birinci günden itibaren başlar. Bu konuya delil olarak:  

Buhari (813), Müslim (1167) de Ebi Said el Hudri radiyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ramazan ayın ilk on gününü itikaf etti bizde onunla itikafa girdik, Cibril ona gelip şöyle dedi: senin talep ettiğin şey daha ilerdedir. Ayın orta on günü itikaf etti bizde onunla birlikte itikafa girdik, Cibril ona gelip şöyle dedi: senin talep ettiğin şey daha ilerdedir. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem  ayın yirmi birinci günün sabahında kalkarak hutbe vererek şöyle dedi: “ Her kim Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem le itikaf etmişse dönsün zira kadir gecesi bana gösterildi ancak unuttum, ama son on gecededir tekli gecelerdedir, sanki çamur ve suda secde ediyorum”

O zamanlar mescidin tavanı hurma ağacı dallarından yapılmıştı, gök yüzünde hiçbir bulut yoktu, sonradan bir bulut beliriverdi, yağmur yağdı, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem  bize namaz kıldırdı, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in alnı ve burnu üzerinde su ve çamur izini gördüm bu da onun rüyasının doğrulamıştı.”

Buhari (2027) rivayetinde ise “ Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bir sene Ramazan’ın ayının orta on gününü itikaf etti, ayın yirmi birinci gecesi olduğunda o gecenin sabahında itikafından çıktığında şöyle dedi: ( Her kim benimle itikaf ettiyse son on günüde itikafla geçirsin, kadir gecesi bana bildirildi ancak sonra unutturuldum, kendimi o gecenin sabahında su ve çamurda secde ettiğimi gördüm, son on günde bulmaya çalışın, tekli gecelerde araştırın” o gece gök yüzünden yağmur yağdı, mescidin tavanı hurma dallarından yapılmıştı mescidin içine su damladı, gözlerim Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’e ilişti, onun alnı üzerinde su ve çamur gördüm, o gün ramazanın yirmi birinci günü sabahıydı.”

El hafiz rahimehullah şöyle dedi: “ söz konusu hutbe ramazanın yirmi birinci günü sabahıydı, yağmurun yağması ise yirmi birinci gecedeydi. Fethul beri 4/257

Buhari (2018) ve Müslim (1167) rivayetine göre: “ Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Ramazan ayının orta on günü itikaf ederdi, yirmi gece geçtiğinde çıkardı yirmi birinci gece olduğuna dönerdi ve onunla birlikte itikaf edenlerde dönerlerdi”

Bu hadis son on gecenin ayın yirmi birinci geceden başladığına delildir.

Dört mezhep imamı dahil alimlerin genel görüşleri: Kim Ramazan ayın son on günü itikaf etmek isterse yirmi birinci gecede güneş batmadan itikafa girmelidir.

(14046) nolu sorunun cevabına bakınız.

Son on gecenin tek geceleri ise: yirmi birinci, yirmi üçüncü, yirmi beşinci, yirmi yedinci ve yirmi dokuzuncu geceleridir.

On dokuzuncu gece son tek gecelere dahil değildir. İster ay tam olsun ister eksik olsun çünkü orta on günden sayılmaktadır.

El hafiz ibn Hacer şöyle demiştir: “Kadir gecesi; Ramazan ayında sınırlıdır, sonra son on gecede sınırlandırılmıştır, sonra tekli gecelerde, daha sonra belirli bir gecede sınırlandırılmamıştır. Bu konuda rivayet edilen deliller bunu ifade etmektedirler.

Fethul beri 4/260

En iyi bilen yüce Allah’tır.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi