Salı 20 Zilkade 1445 - 28 Mayıs 2024
Türkçe

Ölümden sonra bile sevabından faydalanılan ilim, hangi ilimdir?

Soru

Hadiste “İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat." Bu hadis gereğince istifade edilecek ilim sadece şer’i ilim midir? yoksa faydalı dünya ilimleri de bu hadise dahil midir? Ben Doktora diplomasına sahibim Allah’a şükürler olsun fizik, uzay, matematik ve diğer farklı alanlarda küçümsenmeyecek kadar bilgi sahibiyim. Bu konularda hazırladığım bir dizi görüntülü derslerim mevcuttur. Bu dersleri, kurmak istediğim web sitesinde yayınlayıp öğrencilerin ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlamak istiyorum. Böylece bir yönden öğrencilerin sınavlarını geçmelerine sebep olacağım diğer yandan da yüce Allah’ın kainatta yarattığı eşsiz eserlerin farkındalığını sağlayacağım. Bu çalışmalarımda Allah’ın rızasını umuyorum. Bu çalışmalarım ölümden sonra istifade edilecek sevapların kapsamına girer mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şeyh Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu “Ademoğlu öldüğünde amel defteri kapanır. Ancak Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat hariç” hadiste geçen ilim şer’i ilim mi yoksa dünyevi ilim mi?

Cevap: Hadisin zahirine göre ifade geneldir. Böylece faydalı olan her ilmin sevabı vardır. Ancak bu ilimlerin başında şer’i ilimler gelir. Şayet bir insan vefat eder ancak ölmeden önce bazı insanlara mübah olan bir takım meslekler öğretmiş ve insanlar faydalanmış ise; o kişi yaptığı işlerden dolayı sevap kazanır.  (Lika el Bab el Meftur 16/117)

Ayrıca kurmak istediğiniz web sitesi, Allah’ın izniyle faydalı bir çalışmadır. Şüphesiz bu konuları öğrenmek ümmet için faydalı olduğu gibi farz-ı kifayettir. İhtiyaçları giderecek şekilde bir takım insanların bu ilimleri öğrenmesi vaciptir.

Diğer yönden insanlara zorlukları kolaylaştırman ve derslerini geçmeleri için yardımcı oluyorsanız şüphesiz ihlaslı niyetinizle bu çalışma, Allah katında büyük mükâfatlarla karşılanacaktır. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Her kim zerre kadar bir hayır işlerse karşılığını görecektir. Ve her kim zerre kadar kötülük işlerse karşılığını görecektir. (Zelzele 6-7)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Bir kimse, bir mü’minden dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününde o mü’minin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve âhirette kolaylık gösterir. Bir kimse, bir müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve âhiretteki ayıplarını örter. Mü’min kul; din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir cemaat, Allah Teâlâ’nın evlerinden bir evde toplanıp Allah’ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine sekinet iner ve kendilerini rahmet kaplar. Melekler onları kuşatırlar, Allah Teâlâ da onları kendi nezdinde bulunanların arasında anar. Amelinin kendisini geride bıraktığı kişiyi, nesebi öne geçirmez.” (Muslim 2699)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi